PENELUSURAN PERKARA

Direktori Putusan PTA Jawa Barat

    *Direktori Putusan PTA Jawa Barat

                                (scroll ke bawah)

 

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓ 

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

            ↓

 

Informasi Register Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2019

No No PTA Bandung No PA Pengaju Jenis Perkara Tgl Registrasi Tgl Putus Tgl Kirim Amar Download Putusan Banding Kasasi Peninjauan Kembali Jenis Putusan
1 1/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 550/Pdt.G/2018/PA.Cbd Cerai Gugat 08 Jan 2019 30 Jan 2019 31 Jan 2019 Putus Akhir Download      
2 2/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  2019/Pdt.G/2018/PA.Cjr  Cerai Gugat  08 Jan 2019   21 Feb 2019  28 Feb 2019 Putus Akhir Download       
3 3/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  1592/Pdt.G/2019/PA.Cjr  Cerai Gugat  08 Jan 2019 23 Jan 2019 31 Jan 2019 Putus Akhir Download      
4 4/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 7554/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Talak 08 Jan 2019  31 Jan 2019  08 Feb 2019 Putus Akhir Dwonload      
5 5/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1437/Pdt.G/2017/PA.Bgr Harta Bersama 09 Jan 2019 06 Feb 2019   21 Feb 2019 Putus Sela  Download      
6 6/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2567/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Gugat 09 Jan 2019 07 Feb 2019  11 Feb 2019  Putus Akhir  Download      
7 7/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2194/Pdt.G/2018/PA.Smdg Cerai Gugat 09 Jan 2019 07 Feb 2019  11 Feb 2019  Putus Akhir  Download      
8 8/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 144/Pdt.G/2018/PA.Smi Cerai Gugat 09 Jan 2019 07 Feb 2019  08 Feb 2019  Putus Akhir  Download      
9 9/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1922/Pdt.G/2018/PA.Smi Cerai Gugat 10 Jan 2019 30 Jan 2019 31 Jan 2019 Putus Akhir Download      
10 10/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1062/Pdt.G/2019/PA.Sbg Cerai Gugat 10 Jan 2019  21 Feb 2019 25 Feb 2019 Putus Akhir Dwonload      
11 11/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi Cerai Gugat 10 Jan 2019 31 Jan 2019 31 Jan 2019 Putus Akhir Download      
12 12/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1430/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Gugat 10 Jan 2019 21 Jan 2019 31 Jan 2019 Putus Sela Download      
13 13/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk Cerai Gugat 11 Jan 2019 06 Feb 2019 11 Feb 2019 Putus Akhir  Download      
14 14/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 999/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Talak 11 Jan 2019 07 Feb 2019  11 Feb 2019  Putus Akhir  Download      
15 15/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1488/Pdt.G/2018/PA.Sbg Cerai Gugat 15 Jan 2019 21 Feb 2019 28 Feb 2019 Putus Akhir  Download      
16 16/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3954/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 15 Jan 2019 23 Jan 2019 31 Jan 2019 Putus Akhir Download      
17 17/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 590/Pdt.G/2018/PA.Ckr Cerai Gugat 15 Jan 2019 07 Feb 2019  11 Feb 2019  Putus Akhir  Download      
18 18/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1395/Pdt.G/2018/PA.Krw Cerai Gugat 17 Jan 2019 13 Feb 2019 18 Feb 2019 Putus Akhir  Download      
19 19/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  1250/Pdt,G/2018/PA.Badg  Gugatan Bantahan atas Pelaksanaan Lelang  18 Jan 2019  20 Feb 2019 27 Feb 2019 Putus Akhir  Download       
20 20/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1716/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Talak 18 Jan 2019 13 Feb 2019 20 Feb 2019 Putus Akhir  Download      
21 21/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3151/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 18 Jan 2019 06 Feb 2019 21 Feb 2019 Putus Akhir  Download      
22 22/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0269/Pdt.G/2018/PA.Tmk Cerai Gugat 21 Jan 2019 01 Mar 2019  06 Mar 2019 Putus Akhir Download      
23 23/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0364/Pdt.G/2018/PA.Pwk Harta Bersama 21 Jan 2019 20 Feb 2019 25 Feb 2019 Putus Akhir Download      
24 24/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 896//Pdt.G/2018/PA.Cbd Cerai Gugat 22 Jan 2019 27 Feb 2019 04 Mar 2019  Putus Akhir  Download      
25 25/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2496/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Gugat 22 Jan 2019 25 Feb 2019 27 Feb 2019 Putus Akhir  Downlaod      
26 26/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr Cerai Gugat 22 Jan 2019 21 Feb 2019 28 Feb 2019 Putus Sela Download      
27 27/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 9476/Pdt.G/2017/PA.Cmi Pembatalan Penetapan Ahli Waris 24 Jan 2019 27 Feb 2019 04 Mar 2019  Putus Akhir  Download      
28 28/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi Cerai Talak 24 Jan 2019 27 Mar 2019  27 Mar 2019 Putus Akhir Download      
29 29/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1830/Pdt.G/2018/PA.Kng Cerai Gugat 24 Jan 2019 27 Feb 2019 28 Feb 2019 Putus Akhir  Download      
30 30/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2302/Pdt.G/2018/PA.Badg Harta Bersama 30 Jan 2019

06 Mar 2019

15 Mar 2019  Putus Akhir  Download      
31 31/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1982/Pdt.G/2018/PA.Krw Cerai Gugat 30 Jan 2019 27 Feb 2019 04 Mar 2019  Putus Akhir Download      
32 32/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 584/Pdt.G/2018/PA.Cmi Penguasaan Anak 04 Feb 2019 20 Mar 2019  26 Mar 2019 Putus Akhir Download      
33 33/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2996/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 04 Feb 2019 27 Feb 2019 04 Mar 2019  Putus Akhir  Download      
34 34/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2926/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Talak 06 Feb 2019 27 Feb 2019

04 Mar 2019

Putus Akhir  Download      
35 35/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2582/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Talak 06 Feb 2019 27 Feb 2019 04 Mar 2019  Putus Akhir  Download      
36 36/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2425/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Gugat 06 Feb 2019 06 Mar 2019 15 Mar 2019  Putus Akhir  Download      
37  37/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  238/Pdt.G/2018/PA.Bgr  Cerai Talak  06 Feb 2019  27 Feb 2019 04 Mar 2019  Putus Akhir Download       
38 38/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 151/Pdt.G/2018/PA.Im Hak Asuh Anak 11 Feb 2019 18 Mar 2019  20 Mar 2019 Putus Akhir Download      
39 39/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1397/Pdt.G/2018/PA.Dpk Gugatan Pembatalan Akta Hibah 11 Feb 2019 26 Mar 2019  26 Mar 2019 Putus Akhir Download      
40 40/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3946/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Gugat 12 Feb 2019 05 Mar 2019 06 Mar 2019  Putus Akhir  Download      
41 41/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1681/Pdt.G/2018/PA.Ckr Cerai Talak 12 Feb 2019 06 Mar 2019 20 Mar 2019 Putus Akhir Download      
42 42/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  992/Pdt.G/2018/PA.Cbn  Hak Asuh Anak  12 Feb 2019  06 Mar 2019 12 Mar 2019  Putus Akhir  Download       
43  43/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  502/Pdt.G/2018/PA.Cbn  Hadlonah  13 Feb 2019  05 Mar 2019 06 Mar 2019  Putus Akhir  Download       
44  44/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 682/Pdt.G/2018/PA.Cbn Gugatan Waris 13 Feb 2019 14 Mar 2019 15 Mar 2019  Putus Akhir  Download      
45  45/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2969/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Gugat 13 Feb 2019 20 Mar 2019  21 Mar 2019  Putus Akhir Download      
46  46/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 4737/Pdt.G/2017/PA.Badg Harta Bersama 18 Feb 2019 26 Mar 2019  27 Mar 2019 Putus Akhir Download      
47  47/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1516/Pdt.G/2018/PA.Badg Perlawanan Eksekusi 18 Feb 2019 27 Mar 2019  02 Apr 2019  Putus Akhir Download      
48  48/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3061/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 18 Feb 2019 06 Mar 2019  15 Mar 2019 Putus Akhir  Download      
49  49/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0546/Pdt.G/2018/PA.Kng Harta Bersama 18 Feb 2019 13 Mar 2019  02 Apr 2019  Putus Akhir Download      
50  50/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0974/Pdt.G/2018/PA.Badg Harta Bersama 19 Feb 2019 08 Apr 2019  12 Apr 2019 Putus Akhir Download      
51  51/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2131/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 19 Feb 2019 27 Mar 2019  02 Apr 2019 Putus Akhir Download      
52  52/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 4805/Pdt.G/2018/PA.Cmi Cerai Gugat dan Hadhonah Anak 19 Feb 2019 26 Mar 2019  27 Mar 2019 Putus Akhir Download      
53  53/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1698/Pdt.G/2017/PA.Tmk Cerai Gugat 21 Feb 2019 20 Mar 2019  26 Mar 2019 Putus Akhir  Download      
54  54/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk Harta Bersama 22 Feb 2019 27 Mar 2019  27 Mar 2019 Putus Akhir Download      
55  55/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr Cerai Talak 25 Feb 2019 15 Mar 2019  26 Mar 2019  Putus Akhir Download      
56  56/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0630/Pdt.G/2018/PA.Smdg Cerai Talak 25 Feb 2019 18 Mar 2019  20 Mar 2019 Putus Akhir Download      
57 57/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3459/Pdt.G/2018/PA.Sbg Itsbat Nikah 25 Feb 2019 13 Mar 2019  02 Apr 2019  Putus Akhir Donwload      
58 58/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 4230/Pdt.G/2018/PA.Cbn Cerai Gugat 04 Mar 2019 27 Mar 2019  28 Mar 2019 Putus Akhir Download      
59 59/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 9194/Pdt.G/2017/PA.Cmi Gugatan Waris 04 Mar 2019 02 Apr 2019  05 Apr 2019  Putus Akhir Download      
60 60/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 567/Pdt.G/2018/PA.Pwk Gugat Waris 04 Mar 2019 09 Mei 2019  14 Mei 2019 Putus Akhir Download      
61 61/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 4230/Pdt.G/2018/PA.Cbn Cerai Gugat 04 Mar 2019 11 Apr 2019  12 Apr 2019 Putus Akhir Download      
62 62/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Gono Gini 05 Mar 2019 09 Apr 2019  16 Apr 2019  Putus Akhir  Download      
63 63/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3291/Pdt.G/2018/PA.Smdg Cerai Gugat 06 Mar 2019 Download      
64 64/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3479/Pdt.G/2018/PA.Cbn Cerai Gugat 06 Mar 2019 26 Mar 2019  26 Mar 2019 Putus Akhir Download      
65 65/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2126/Pdt.G/2018/PA.Sbr  Cerai Gugat  08 Mar 2019  10 Apr 2019  16 Apr 2019  Putus Akhir  Download       
66  66/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  508/Pdt.G/2018/PA.Bjr  Cerai Gugat  14 Mar 2019  10 Apr 2019  24 Apr 2019  Putus Akhir Download       
67  67/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  397/Pdt.G/2018/PA.Smi  Cerai Talak  14 Mar 2019  11 Apr 2019  16 Apr 2019  Putus Akhir Download       
68  68/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  2754/Pdt.G/2018/PA.Pwk  Cerai Talak  19 Mar 2019  11 Apr 2019  12 Apr 2019 Putus Akhir Download       
69  69/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  3220/Pdt.G/2018/PA.Bks  Cerai Talak  19 Mar 2019  04 Apr 2019  12 Apr 2019  Putus Akhir  Download       
70  70/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 5006/Pdt.G/2018/PA.Sbr Cerai Gugat 20 Mar 2019 Download      
71 71/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 593/Pdt.G/2018/PA.Grt Cerai Talak 20 Mar 2019 08 Apr 2019  12 Apr 2019 Putus Akhir Download      
72 72/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2305/Pdt.G/2018/PA.Badg Gugat Waris 21 Mar 2019 23 Apr 2019  24 Apr 2019 Putus Akhir Download      
73 73/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2159/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Gugat 21 Mar 2019 06 Mei 2019  09 Mei 2019  Putus Akhir  Download      
74 74/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 5690/Pdt.G/2018/PA.Cmi Cerai Gugat 21 Mar 2019 10 Apr 2019  24 Apr 2019  Putus Akhir Download      
75 75/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1048/Pdt.G/2018/PA.Cbn Gugat Waris 22 Mar 2019 30 Apr 2019  07 Mei 2019 Putus Akhir Download      
76 76/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3830/Pdt.G/2018/PA.Cbn Cerai Gugat 22 Mar 2019 08 Apr 2019  12 Apr 2019  Putus Akhir Download      
77  77/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3824/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Gugat dan Hadhonah Anak 22 Mar 2019 11 Apr 2019  16 Apr 2019  Putus Sela Download      
78  78/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3590/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Talak 22 Mar 2019 30 Apr 2019  30 Apr 2019 Putus Akhir Download      
79  79/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2513/Pdt.G/2018/PA.Krw Cerai Gugat 22 Mar 2019 09 Apr 2019  16 Apr 2019  Putus Akhir Download      
80  80/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3019/Pdt.G/2018/PA.Krw Cerai Talak 22 Mar 2019 Download      
81  81/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1911/Pdt.G/2018/PA.Grt Cerai Gugat 25 Mar 2019 11 Apr 2019  12 Apr 2019 Putus Akhir Download      
82  82/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 5481/Pdt.G/2018/PA.Cmi Cerai Gugat 25 Mar 2019 10 Apr 2019  12 Apr 2019 Putus Akhir Download      
83  83/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2489/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Talak 25 Mar 2019 25 Apr 2019  02 Mei 2019 Putus Akhir Download      
84  84/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg Pembatalan Penetapan Istbat Nikah 25 Mar 2019 03 Mei 2019  07 Mei 2019 Putus Akhir Download      
85  85/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2700/Pdt.G/2018/PA.Sbg Cerai Gugat 26 Mar 2019 24 Apr 2019  24 Apr 2019 Putus Akhir Download      
86  86/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 4932/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 26 Mar 2019 10 Apr 2019  12 Apr 2019 Putus Akhir Download      
 87   87/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  3441/Pdt.G/2018/PA.Dpk  Cerai Gugat  28 Mar 2019  11 Apr 2019  16 Apr 2019  Putus Akhir  Download      
88  88/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  450/Pdt.G/2019/PA.Pwk  Pembatalan Nikah  28 Mar 2019  08 Mei 2019  10 Mei 2019  Putus Akhir Download       
89  89/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1796/Pdt.G/2018/PA.Grt  Cerai Gugat   01 Apr 2019 16 Apr 2019  24 Apr 2019 Putus Akhir Download      
90  90/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr Cerai Talak 01 Apr 2019 Download      
91  91/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  0714/Pdt.G/2018/PA.Bgr Cerai Gugat 01 Apr 2019 16 Apr 2019  16 Apr 2019 Putus Akhir  Download      
92  92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk Harta Bersama 01 Apr 2019 06 Mei 2019  14 Mei 2019  Putus Akhir Download      
93  93/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  1216/Pdt.G/2018/PA.Smdg  Pembatalan Penetapan Ahli Waris  04 Apr 2019 Download      
94  94/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  6365/Pdt.G/2018/PA.Im Cerai Talak 04 Apr 2019 09 Mei 2019  14 Mei 2019 Putus Akhir Download      
95  95/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1161/Pdt.G/2018/PA.Bgr Cerai Gugat 15 Apr 2019 30 Apr 2019  30 Apr 2019 Putus Akhir Download      
96  96/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3010/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 15 Apr 2019       Download      
97  97/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3694/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Gugat 15 Apr 2019       Download      
98  98/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0672/Pdt.G/2018/PA.Cbn Gugatan Nafkah 15 Apr 2019       Download      
99  99/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1473/Pdt.G/2018/PA.Cbn Gugatan Harta Bersama 15 Apr 2019 06 Mei 2019   09 Mei 2019 Putus Akhir Download      
100  100/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0687/Pdt.G/2018/PA.Ckr Cerai Gugat 15 Apr 2019 13 Mei 2019  14 Mei 2019  Putus Akhir Download      
101  101/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3721/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Gugat 15 Apr 2019 30 Apr 2019  07 Mei 2019 Putus Akhir Download      
102  102/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3799/Pdt.G/2018/PA.Smdg Cerai Gugat 15 Apr 2019 06 Mei 2019  09 Mei 2019  Putus Akhir Download      
103  103/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2131/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Gugat 18 Apr 2019       Download      
104  104/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0268/Pdt.G/2018/PA.Cn Cerai Talak 18 Apr 2019       Download      
105  105/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  7563/Pdt.G/2017/PA.Sbr  Perbuatan Melawan Hukum  18 Apr 2019       Download      
106  106/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 5657/Pdt.G/2018/PA.Cmi Cerai Gugat 22 Apr 2019 08 Mei 2019  10 Mei 2019  Putus Akhir Download      
107  107/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1482/Pdt.G/2018/PA.Ckr Cerai Talak 22 Apr 2019       Download      
108  108/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0823/Pdt.G/2018/PA.Tmk Cerai Gugat 23 Apr 2019 07 Mei 2019  10 Mei 2019 Putus Sela  Download      
109  109/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 5127/Pdt.G.2018/PA.Badg Cerai Gugat 23 Apr 2018 09 Mei 2019  14 Mei 2019 Putus Akhir Download      
110  110/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3994/Pdt.G/2018/Pa.Cms Cerai Gugat 23 Apr 2019 13 Mei 2019  14 Mei 2019  Putus Akhir  Download      
111  111/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3923/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Gugat 23 Apr 2019 06 Mei 2019  09 Mei 2019  Putus Akhir Download      
112  112/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1661/Pdt.G/2018/Pa.Kng Cerai Gugat 23 Apr 2019 08 Mei 2019  10 Mei 2019  Putus Akhir Download      
113  113/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 4503/Pdt.G/2018/PA.Sbr Cerai Talak dan Hadhonah Anak 23 Apr 2019       Download      
114  114/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk Cerai Gugat 24 Apr 2019       Download      
115  115/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3111/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 25 Apr 2019       Download      
116  116/Pdt.G.2019/PTA.Bdg 0573/Pdt.G/2018/PA.Bgr Cerai Talak 29 Apr 2019       Download      
117  117/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0685/Pdt.G/2018/PA.Bgr Pembatalan Perkawinan 29 Apr 2019       Download      
118  118/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0625/Pdt.G/2018/PA.Tmk Cerai Gugat 29 Apr 2019       Download      
119  119/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3670/Pdt.G/2018/PA.Tsm Cerai Gugat 29 Apr 2019       Download      
120  120/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2687/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 06 Mei 2019       Download      
121 121/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr Cerai Gugat 06 Mei 2019       Download      
122  122/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0373/Pdt.G/2018/PA.Ckr Cerai Talak 06 Mei 2019       Download      
123  123/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr Cerai Gugat 06 Mei 2019       Download      
124  124/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3072/Pdt.G/2018/PA.Krw Cerai Gugat 06 Mei 2019       Download      
125  125/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 7204/Pdt.G/2018/PA.Sbr  Cerai Gugat 06 Mei 2019       Download      
126  126/Pdt.G/2019/PTA.Bdg  0167/Pdt.G/2019/PA.Bks Cerai Talak 08 Mei 2019       Download      
127  127/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0393/Pdt.G/2018/PA.Tmk Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) 08 Mei 2019       Download      
128  128/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3217/Pdt.G/2018/PA.Dpk Gugatan Hak Asuh Anak 10 Mei 2019       Download      
129  129/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 4590/Pdt.G/2018/PA.Cbn Cerai Gugat 10 Mei 2019       Download      
130  130/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 10 Mei 2019       Download      
131  131/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt Cerai Talak 10 Mei 2019       Download      
132  132/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 1017/Pdt.G/2018/PA.Grt Harta Bersama 10 Mei 2019       Download      
133  133/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 7397/Pdt.G/2018/PA.Cmi Cerai Gugat 13 Mei 2019       Download      
134  134/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 3672/Pdt.G/2017/PA.Mjl Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) 13 Mei 2019       Download      
135  135/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 0317/Pdt.G/2017/PA.Bgr Istbat Nikah 14 Mei 2019       Download      

 

Informasi Register Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2018 

No. No. PTA Bandung No. PA Pengaju Jenis Perkara Tgl Registrasi Tgl Putus Tgl Kirim  Amar Download Putusan Banding Kasasi Peninjauan Kembali Jenis Putusan
1 0001/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2307/Pdt.G/2017/PA.Krw Cerai Gugat 02 Jan 2018 17 Jan 2018  22 Jan 2018  Putus Akhir  Download       
2 0002/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2268/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Talak 03 Jan 2018 10 Jan 2018  11 Jan 2018  Putus Akhir  Download      
3 0003/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0498/Pdt.G/2017/PA.Cbd Cerai Gugat 03 Jan 2018 18 Jan 2018 22 Jan 2018  Putus Akhir  Download       
4 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Talak 03 Jan 2018 13 Feb 2018  20 Feb 2018  Putus Akhir  Download  525K/AG/2018    Menolak
5 0005/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2066/Pdt.G/2017/PA.Sbr Cerai Gugat 04 Jan 2018 23 Feb 2018  28 Feb 2018  Putus Akhir  Download      
6 0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2266/Pdt.G/2017/PA.Grt Cerai Talak 05 Jan 2018 23 Jan 2018 26 Jan 2018  Putus Akhir  Download      
7 0007/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0566/Pdt.G/2017/PA.Pwk Cerai Gugat 05 Jan 2018 23 Jan 2018  25 Jan 2018  Putus Akhir  Download      
8 0008/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0742/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Gugat 08 Jan 2018 23 Jan 2018  25 Jan 2018 

Putus Akhir

Download      
9 0009/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2351/Pdt.G/2017/PA.Mjl Cerai Gugat 08 Jan 2018 29 Jan 2018  08 Feb 2018  Putus Akhir  Download      
10 0010/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0491/Pdt.G/2017/PA.Ckr Gugatan Harta Bersama 08 Jan 2018 13 Agust 2018  14 Agust 2018  Putus Akhir
Download      
11 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2353/Pdt.G/2016/PA.Krw Gugatan Waris 10 Jan 2018 13 Feb 2018  20 Feb 2018  Putus Akhir  Download      
12 0012/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1507/Pdt.G/2017/PA.Krw Cerai Gugat 10 Jan 2018 06 Feb 2018  08 Feb 2018  Putus Akhir  Download      
13 0013/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1070/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Talak 11 Jan 2018 26 Feb 2018  27 Feb 2018  Putus Akhir  Downoad       
14 0014/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3730/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Talak 11 Jan 2018 29 Jan 2018  08 Feb 2018  Putus Akhir  Download      
15 0015/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1861/Pdt.G/2017/PA.Ckr Itsbat Nikah & Cerai Gugat 15 Jan 2018 03 Sept 2018  07 Sept 2018 Putus Akhir  Download      
16 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0667/Pdt.G/2017/PA.Bgr Cerai Talak 15 Jan 2018 08 Feb 2018  13 Feb 2018  Putus Akhir  Download       
17 0017/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2630/Pdt.G/2016/PA.Krw Waris 15 Jan 2018 07 Mar  2018 13 Mar 2018  Putus Akhir  Download       
18 0018/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2446/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Talak 15 Jan 2018 07 Feb 2018  09 Feb 2018  Putus Akhir  Download      
19 0019/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  1679/Pdt.G/2017/PA.Dpk  Hadhonah Anak & Nafkah Anak 16 Jan 2018  20 Feb 2018  01 Mar 2018  Putus Akhir  Download       
20 0020/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0814/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Talak 16 Jan 2018 31 Jan 2018  08 Feb 2018  Putus Akhir  Download       
21 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1345/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Talak 16 Jan 2018 07 Feb 2018  08 Feb 2018  Putus Akhir  Download      
22 0022/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1953/Pdt.G/2017/PA.Im Gugat Waris 19 Jan 2018 28 Feb 2018 07 Mar 2018 Putus Akhir Download        
23 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr  Itsbat Nikah  19 Jan 2018  13 Feb 2018  20 Feb 2018  Putus Akhir  Download       
24 0024/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3122/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 22 Jan 2018 13 Feb 2018  15 Feb 2018  Putus Akhir  Download      
25 0025/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3067/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 22 Jan 2018 07 Mar 2018  13 Mar 2018  Putus Akhir  Download  466K/AG/2018    Menolak
26 0026/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2277/Pdt.G/2017/PA.Badg Harta Bersama 22 Jan 2018 14 Mar 2018  22 Mar 2018  Putus Akhr  Download       
27 0027/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3180/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 22 Jan 2018 14 Feb 2018  20 Feb 2018  Putus Akhir  Download       
28 0028/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1552/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Gugat 23 Jan 2018 06 Feb 2018  08 Feb 2018  Putus Akhir  Download  371K/AG/2018    Menolak
29 0029/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1653/Pdt.G/2017/PA.Sbg Cerai Gugat 23 Jan 2018 20 Feb 2018  01 Mar  Putus Akhir  Download       
30 0030/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4382/Pdt.G/2016/PA.Cbn Cerai Gugat dan Hadhonah Anak 23 Jan 2018 14 Feb 2018  20 Feb 2018  Putus Akhir  Download      
31 0031/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4194/Pdt.G/2016/PA.Cbn Cerai Talak 23 Jan 2018 07 Feb 2018  09 Feb 2018  Putus Akhir  Download      
32 0032/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0277/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Talak 23 Jan 2018 08 Feb 2018  13 Feb 2018  Putus Akhir  Download  646K/AG/2018    Menolak
33 0033/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  0724/Pdt.G/2017/PA.Cmi  Gugat Waris  24 Jan 2018  18 Apr 2018  27 Apr 2018  Putus Akhir  Download       
34 0034/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2627/Pdt.G/2016/PA.Cbn Gugat Waris 25 Jan 2018 06 Mar 2018 26 Mar 2016 Putus Akhir Download       
35 0035/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3115/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 25 Jan 2018 22 Mar 2018 26 Mar 2018 Putus Akhir Download      
36 0036/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0959/Pdt.G/2017/PA.Cjr Pembatalan Nikah 25 Jan 2018 28 Feb 2018 07 Mar 2018 Putus Akhir Download       
37 0037/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1463/Pdt.G/2017/PA.Grt Cerai Gugat 25 Jan 2018 20 Feb 2018  27 Feb 2018  Putus Akhir  Download   464K/AG/2018    Menolak
38 0038/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3243/Pdt.G/2017/PA.Im Cerai Gugat 05 Feb 2018 20 Feb 2018 23 Feb 2018 Putus Akhir Download      
39 0039/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3585/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Gugat 05 Feb 2018 28 Mar 2018 03 Apr 2018  Putus Akhir   Download      
40 0040/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3302/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 05 Feb 2018 27 Feb 2018 05 Mar 2018 Putus Akhir Download      
41 0041/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0316/Pdt.G/2016/PA.Krw Gugatan Wakaf 05 Feb 2018 14 Des 2018 04 Ajn 2019 Putus Akhir Download      
42 0042/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1518/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Talak 05 Feb 2018 28 Feb 2018  02 Mar 2018  Putus Akhir  Download       
43 0043/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0483/Pdt.G/2017/PA.Cbn Harta Bersama 05 Feb 2018 17 Okt 2018  19 Okt 2018  Putus Akhir Download      
44 0044/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Gugat 06 Feb 2018 09 Mar 2018  14 Mar 2018  Putus Akhir  Download      
45 0045/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk Harta Bersama 06 Feb 2018 13 Mar 2018  16 Mar 2018  Putus Akhir  Download      
46 0046/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1332/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Talak 06 Feb 2018

22 Feb 2018

26 Feb 2018  Putus Akhir Download      
47 0047/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1058/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Gugat 06 Feb 2018 28 Mar 2018  03 Apr 2018  Putus Akhir  Download       
48 0048/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2821/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Talak 06 Feb 2018 21 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
49 0049/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1073/Pdt.G/2017/PA.Bgr Cerai Talak 07 Feb 2018 06 Mar 2018 26 Mar 2018 Putus Akhir  Download      
50 0050/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1048/Pdt.G/2017/PA.Kng Cerai Gugat 07 Feb 2018 26 Mar 2018  02 Apr 2018  Putus Akhir  Download      
51 0051/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2303/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 07 Feb 2018 01 Mar 2018 07 Mar 2018 Putus Akhir Download      
52 0052/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1529/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Gugat 08 Feb 2018 04 Apr 2018  05 Apr 2018  Putus Akhir  Download   526K/AG/2018    Membatalkan
53 0053/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3164/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Gugat 08 Feb 2018 28 Feb 2018  02 Mar 2108  Putus Akhir  Download       
54 0054/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 5618/Pdt.G/2017/PA.Im Cerai Gugat 12 Feb 2018 20 Mar 2018   22 Mar 2018  Putus Akhir  Download       
55 0055/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4130/Pdt.G/2017/PA.Sbr Cerai Gugat 12 Feb 2018 18 Apr 2018 27 Apr 2018  Putus Akhir  Download  609K/AG/2018    Memperbaiki
56 0056/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1416/Pdt.G/2017/PA.Tmk Cerai Gugat 12 Feb 2018 26 Apr 2018  30 Apr 2018  Putus Akhir Download      
57 0057/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0415/Pdt.G/2017/PA.Smi Cerai Gugat 12 Feb 2018 21 Mar 2018 28 Mar 2018 Putus Akhir  Download       
58 0058/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2355/Pdt.G/2017/PA.Tsm Gugatan Waris 14 Feb 2018 20 Mar 2018 26 Mar 2018 Putus Akhir Download       
59 0059/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0396/Pdt.G/2016/PA.Cms Perlawanan Eksekusi 15 Feb 2018 15 Mar 2018 26 Mar 2018 Putus Akhir Download       
60 0060/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4539/Pdt.G/2017/PA.Smi Cerai Gugat 15 Feb 2018 22 Mar 2018 26 Mar 2018 Putus Akhir Download       
61 0061/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2566/Pdt.G/2017/PA.Cjr Cerai Gugat 19 Feb 2018 13 Mar 2018  16 Mar 2018  Putus Akhir  Download       
62 0062/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1838/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Gugat 19 Feb 2018 14 Mar 2018 19 Mar 2018 Putus Akhir Download      
63 0063/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0923/Pdt.G/2017/PA.Dpk Gugat Waris 19 Feb 2018 03 Apr 2018  10 Apr 2018  Putus Akhir  Download       
64 0064/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1638/Pdt.G/2017/PA.Dpk Gugatan Harta Bersama 20 Feb 2018 19 Mar 2018  02 Apr 2018  Putus Akhir  Download      
65 0065/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  1642/Pdt.G/2017/PA.Ckr  Cerai Talak  20 Feb 2018  26 Mar 2018  03 Apr 2018  Putus Akhir  Download      
66 0066/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2507/Pdt.G/2016/PA.Bks Gugatan Harta Bersama 23 Feb 2018 13 Mar 2018  16 Mar 2018  Putus Akhir  Download      
67 0067/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1544/Pdt.G/2016/PA.Bgr Gugatan Harta Bersama 23 Feb 2018 08 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
68 0068/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2098//Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Gugat 26 Feb 2018 18 Apr 2018  27 Apr 2018  Putus Akhir  Download       
69 0069/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3312/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 26 Feb 2018 26 Mar 2018  03 Apr 2018  Putus Akhir  Download  554K/AG/2018    Menolak
70 0070/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0434/Pdt.G/2017/PA.Badg Gugatan Anak 27 Feb 2018 10 Apr 2018  12 Apr 2018  Putus Akhir   Download   553K/AG/2018    Memperbaiki
71 0071/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2052/Pdt.G/2017/PA.Badg Gugatan Harta Bersama 27 Feb 2018 04 Apr 2018  18 Apr 2018  Putus Akhir  Download       
72 0072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0849/Pdt.G/2017/PA.Pwk Ekonomi Syariah 27 Feb 2018 26 Mar 2018  02 Apr 2018  Putus Akhir  Download      
73 0073/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2069/Pdt.G/2017/PA.Tsm Cerai Gugat 28 Feb 2018 21 Mar 2018 26 Mar 2018 Putus Akhir Download  528K/AG/2018    Tidak Diterima
74 0074/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0836/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Gugat 01 Mar 2018 20 Mar 2018 22 Mar 2018  Putus Akhir  Download       
75 0075/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2497/Pdt.G/2017/PA.Cjr Cerai Gugat 01 Mar 2018 21 Mar 2018 28 Mar 2018 Putus Akhir Download      
76 0076/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0364/Pdt.G/2017/PA.Smi Cerai Gugat 05 Mar 2018 20 Mar 2018 26 Mar 2018 Putus Akhir Download       
77 0077/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Talak 05 Mar 2018 22 Mar 2018 26 Mar 2018 Putus Akhir Download       
78 0078/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0934/Pdt.G/2016/PA.Tmk Gugat Waris 05 Mar 2018 22 Mei 2018  04 Juni 2018  Putus Akhir Download      
79 0079/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0697/Pdt.G/2017/PA.Pwk Gugat Gono Gini 05 Mar 2018 17 Apr 2018  19 Apr 2018  Putus Akhir  Download       
80 0080/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4018/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 06 Mar 2018 22 Mar 2018 26 Mar 2018 Putus Akhir Download       
81 0081/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3763/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat dan Hadhanah Anak 07 Mar 2018 28 Mar 2018 03 Apr 2018 Putus Akhir Download      
82 0082/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0332/Pdt.G/2017/PA.Bgr Cerai Talak 08 Mar 2018 11 Apr 2018 16 Apr 2018 Putus Akhir Download      
83 0083/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1267/Pdt.G/2017/PA.Bks Gugat Waris 13 Mar 2018 09 Apr 2018  12 Apr 2018  Putus Akhir  Download       
84 0084/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2779/Pdt.G/2016/PA.Grt Harta Bersama 13 Mar 2018 16 Mei 2018 24 Mei 2018 Putus Akhir Download      
85 0085/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1231/Pdt.G/2017/PA.Krw Cerai Talak 14 Mar 2018 18 Apr 2018 02 Mei 2018 Putus Akhir Download      
86 0086/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0933/Pdt.G/2017/PA.Krw Pembatalan Akta Hibah 14 Mar 2018 16 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
87 0087/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1994/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Gugat 14 Mar 2018 04 Apr 2018  18 Apr 2018  Putus Akhir  Download       
88 0088/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd Pembatalan Hibah Nikah 14 Mar 2018 10 Apr 2018  24 Apr 2018  Putus Akhir  Download      
89 0089/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2218/Pdt.G/2018/PA.Ckr Gugatan Harta Bersama 19 Mar 2018 25 Apr 2018 30 Apr 2018 Putus Akhir Download      
90 0090/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1322/Pdt.G/2017/PA.Tmk Cerai Gugat 19 Mar 2018 24 Apr 2018  26 Apr 2018  Putus Akhir  Download   669K/AG/2018    Menolak
91 0091/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2750/Pdt.G/2017/PA.Krw Cerai Gugat 23 Mar 2018 12 Apr 2018 13 Apr 2018 Putus Akhir Download      
92 0092/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbg Cerai Gugat 23 Mar 2018 09 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
93 0093/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr Pembatalan Wasiat 26 Mar 2018 03 Mei 2018 09 Mei 2018 Putus Akhir Download      
94 0094/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2306/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Gugat 26 Mar 2018 18 Apr 2018  26 Apr 2018  Putus Akhir  Download       
95 0095/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1323/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Gugat 26 Mar 2018 07 Apr 2018 30 Mei 2018 Putus Akhir Download      
96 0096/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3330/Pdt.G/2016/PA.Dpk G.Perlawanan Pelaksanaan Eksekusi 26 Mar 2018 27 Apr 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
97 0097/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3842/Pdt.G/2017/Pa.Cmi Cerai Gugat 26 Mar 2018 18 Apr 2018  27 Apr 2018  Putus Akhir   Download       
98 0098/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 5065/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 27 Mar 2018 17 Apr 2018  19 Apr 2018  Putus Akhir  Download       
99 0099/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1942/Pdt.G/2017/PA.Badg Pembatalan Nikah 02 Apr 2018 07 Mei 2018 30 Mei 2018 Putus Akhir Download      
100 100/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 6218/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Gugat 02 Apr 2018 16 Mei 2018 08 Mei 2018 Putus Akhir Download      
101 101/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0772/Pdt.G/2017/PA.Bgr Cerai Talak 03 Apr 2018 03 Mei 2018 08 Mei 2018 Putus Akhir Download      
102 102/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0770/Pdt.G/2017/PA.Bgr  Cerai Gugat  03 Apr 2018  18 Apr 2018 07 Mei 2018 Putus Akhir Download      
103  103/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  3804/Pdt.G/2017/PA.Dpk  Cerai Gugat  04 Apr 2018  25 Apr 2018  26 Apr 2018  Putus Akhir  Download   556K/Ag/2018    Menolak
104  104/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  2346/Pdt.G/2017/PA.Dpk  Cerai Talak dan Hadhonah Anak  04 Apr 2018  03 Mei 2018 08 Mei 2108 Putus Akhir Download      
105  105/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  1374/Pdt.G/2017/PA.Ckr  Cerai Gugat 05 Apr 2018 26 Juni 2018  12 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
106 106/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2596/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 09 Apr 2018 03 Mei 2018 08 Mei 2018 Putus Akhir Download      
107 107/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2382/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Gugat 10 Apr 2018 16 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
108 108/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2004/Pdt.G/2017/PA.Cbn Gugat Waris  10 Apr 2018 08 Mei 2018 09 Mei 2018 Putus Akhir Download      
109 109/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2102/Pdt.G/2018/PA.Grt Cerai Gugat 10 Apr 2018 18 Apr 2018 03 Mei 2018 Putus Akhir Download      
110 110/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4527/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 18 Apr 2018 09 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
111 111/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2215/Pdt.G/2017/PA.Cbn Harta Bersama  18 Apr 2018 18 Juli 2018  27 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
112 112/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3137/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Gugat 18 Apr 2018 21 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
113 113/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2346/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Talak 18 Apr 2018 09 Mei 2018 30 Mei 2018 Putus Akhir Download      
114 114/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg Cerai Gugat 18 Apr 2018 15 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
115 115/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3175/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Gugat 19 Apr 2018 26 Juni 2018  10 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
116 116/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0334/Pdt.G/2017/PA.Bgr Perlawanan Sita Eksekusi Derden Verzet 19 Apr 2018 26 Juni 2018  12 Juli 2018  Putus Akhir  Download       
117 117/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 760/Pdt.G/2017PA.Pwk Cerai Gugat 19 Apr 2018 23 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
118 118/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2055/Pdt.G/2017/PA.Grt Cerai Gugat 20 Apr 2018 08 Mei 2018 09 Mei 2018 Putus Akhir Download      
119 119/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 5510/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Gugat 20 Apr 2018 31 Mei  2018 08 Juli 2018 Putus Akhir Download      
120 120/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3922Pdt..G/2017/PA.Badg Harta Bersama  25 Apr 2018 26 Jui 2018  18 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
121 121/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3201/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Gugat 25 Apr 2018 09 Mei 2018 30 Mei 2018 Putus Akhir Download      
122 122/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3958/Pdt.G/2017/PA.Cms Cerai Gugat 25 Apr 2018 24 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
123 123/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2399/Pdt.G/2017/PA.Cmi Harta Bersama  25 Apr 2018 23 Okt 2018  30 Okt 2018  Putus Akhir Download      
124 124/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4786/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Gugat 25 Apr 2018 21 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
125 125/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3313/Pdt.G/2017/PA.Sbg Cerai Gugat 26 Apr 2018 22 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
126 126/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1673/Pdt.G/2017/PA.Cjr Harta Bersama 27 Apr 2018 15 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
127 127/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2850/Pdt.G/2017/PA.Cjr Cerai Gugat 27 Apr 2018 16 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
128 128/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2266/Pdt.G/2017/PA.Cjr Gugat Waris 27 Apr 2018 26 Juni 2018  10 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
129 129/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2784/Pdt.G/2017/PA.Krw Cerai Gugat 02 Mei 2018 21 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
130 130/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0332/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Gugat 02 Mei 2018 09 Mei 2018 30 Mei 2018 Putus Akhir Download  668K/AG/2018    Menolak
131 131/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3621/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Talak 02 Mei 2018 07 Juni 2018 26 Juni 2018 Putus Akhir Download      
132 132/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0735/Pdt.G/2017/PA.Cn Cerai Gugat 03 Mei 2018 26 Juni 2018 

18 Juli 2018 

Putus Akhir  Download      
133 133/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2730/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Talak 07 Mei 2018 23 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
134 134/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 620/Pdt.G/2017/PA.Bgr Cerai Talak 07 Mei 2018 26 Juni 2018  10 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
135 135/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3365/Pdt.G/2017/PA.Dpk Harta Bersama 07 Mei 2018 06 Juni 2018 25 Juni 2018 Putus Akhir Download      
136 136/Pdt.G2018/PTA.Bdg 1418/Pdt.G/2017/PA.Bgr Cerai Gugat 07 Mei 2018 07 Juni 2018 26 Juni 2018 Putus Akhir Download      
137 137/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1936/Pdt.G/2017/PA.Sbg Cerai Gugat 07 Mei 2018 22 Mei 2018 04 Juni 2018 Putus Akhir Download      
138 138/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3427/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Gugat 07 Mei 2018 29 Juni 2018  12 Juli 2018  Putus Akhir  Download   667K/AG/2018    Menolak
139 139/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4188/Pdt.G/2016/PA.Cbn Gugatan Perwalian Anak 07 Mei 2018 28 Juni 2018  10 Juli 2018  Putus Akhir  Download       
140 140/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4782/Pdt.G/2017/PA.Sbr Cerai Gugat 11 Mei 2018 25 Juli 2018  06 Agust 2018  Putus Akhir  Download       
141 141/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3290/Pdt.G/2017/PA.Sbr Gugat Waris 11 Mei 2018 25 Juli 2018  27 Juli 2018  Putus Akhir  Download       
142 142/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2646/Pdt.G/2017/PA.Tsm Cerai Gugat 16 Mei 2018 11 Juli 2018  18 Juli 2018  Putus Akhir  Download       
143 143/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2911/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Gugat 17 Mei 2018 25 Sept 2018  01 Okt 2018  Putus Akhir Download       
144 144/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2149/Pdt.G/2016/PA.Ckr Cerai Gugat 17 Mei 2018 25 Juli 2018  06 Agust 2018  Putus Akhir  Download       
145 145/Pdt.G2018/PTA.Bdg 4481/Pdt.G/2017/PA.Cms Cerai Gugat 17 Mei 2018 25 Juni 2018  03 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
146 146/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 616/Pdt.G/2017/PA.Cn Ekonomi Syariah 18 Mei 2018 11 Juli 2018  18 Juli 2018  Putus Akhir Download      
147 147/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 200/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Gugat 21 Mei 2018 26 Juni 2018  03 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
148 148/Pdt.G2018/PTA.Bdg 3431/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Gugat 21 Mei 2018 06 Juni 2018 08 Juni 2018 Putus Akhir Download      
149 149/Pdt.G2018/PTA.Bdg 2499/Pdt.G/2017/PA.Sbg Cerai Gugat 22 Mei 2018 18 Juli 2018  27 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
150 150/Pdt.G2018/PTA.Bdg 3327/Pdt.G/2017/PA.Sbg Cerai Talak 22 Mei 2018 04 Juli 2018  12 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
151 151/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 070/Pdt.G/2017/PA.Bgr Gugat Waris 22 Mei 2018 25 Sept 2018  01 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
152 152/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2646/Pdt.G/2017/PA.Kng Cerai Gugat 25 Mei 2018 04 Juli 2018 12 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
153 153/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3286/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat/ Hadhonah Anak/ Nafkah Anak 28 Mei 2018 25 Sept 2018  01 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
154 154/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4620/Pdt.G/2017/PA.Sbr Cerai Gugat 04 Juni 2018 11 Juli 2018  20 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
155 155/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2195/Pdt.G/2017/PA.Sbr Cerai Gugat 04 Juni 2018 25 Juli 2018  06 Agust 2018  Putus Akhir  Download      
156 156/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 5070/Pdt.G/2017/PA.Cjr Cerai Talak 06 Juni 2018 08 Agust 2018 13 Agust 2018 Putus Akhir Download      
157 157/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2225/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 06 Juni 2018 07 Agust 2018 09 Agust 2018 Putus Akhir Download      
158 158/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4674/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 06 Juni 2018 01 Agust 2018 08 Agust 2018 Putus Akhir Download      
159

159/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

6179/Pdt.G/2017/PA.IM Cerai Gerai 22 Juni 2018 18 Juli 2018  27 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
160 160/Pdt.G/ 2018/PTA.Bdg 0457/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 22 Juni 2018 18 Juli 2018  27 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
161 161/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2498/Pdt.G/2017/PA.Smdg Pembatalan Penetapan Ahli Waris 22 Juni 2018 25 Juli 2018  06 Agust 2018  Putus Akhir  Download      
162 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi Gugatan Wali 22 Juni 2018 15 Agust 2018  24 Agust 2018  Putus Akhir  Download      
163 163/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi G. Pembatalan Akta Ikrar Wakaf 25 Juni 2018 15 Agust 2018  24 Agust 2018  Putus Akhir  Download      
164 164/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2840/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Talak 25 Juni 2018 25 Sept 2018  01 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
165 165/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0267/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Gugat 25 Juni 2018 07 Agust 2018 09 Agust 2018 Putus Akhir Download      
166 166/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Gugat 25 Juni 2018 11 Juli 2018  18 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
167 167/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4490/Pdt/G/2017/PA.Bdg Cerai Gugat 25Juni 2018 18 Juli 2018  20 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
168 168/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 7307/Pdt.G/2017/PA.Sbr Cerai Gugat 26 Juni 2018 11 Juli 2018  18 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
169 169/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2367/Pdt.G/2017/PA.Krw Isbat Nikah 26 Juni 2018 18 Juli 2018 20 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
170 170/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1281/Pdt.G/2017/PA.Cbd Cerai Gugat 26 Juni 2018 18 Juli 2018  20 Juli 2018  Putus Akhir Download      
171 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1728/Pdt.G/2017/PA.Badg Pembatalan Isbat Nikah 26 Juni 2018 30 Agust 218 05 Sept 2018 Putus Akhir Download      
172 172/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  0123/Pdt.G/2017/PA.Bgr  Cerai Talak 05 Juli 2018  24 Juli 2018  27 Juli 2018  Putus Akhir  Download      
173 173/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  0569/Pdt.G/2018/PA.Ckr  Cerai Talak 05 Juli 2018 31 Juli 2018  24 Agust 2018  Putus Akhir  Download      
174 174/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  4614/Pdt.G/2017/PA.Badg  Cerai Gugat  09 Juli 2018  08 Agust 2018 14 Agust 2018 Putus Akhir Download      
175 175/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  848/Pdt.G/2018/PA.Badg  Cerai Talak  11 Juli 2018  07 Agust 2018 09 Agust 2018 Putus Akhir Download      
176  176/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  3258/Pdt.G/2018/PA.Badg  Harta Bersama  11 Juli 2018  06 Sept 2018  07 Sept 2018  Putus Akhir  Download      
177 177/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3349/Pdt.G/2017/PA.Smdg Cerai Talak 11 Juli 2018 08 Agust 2018 14 Agust 2018 Putus Akhir Download      
178 178/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Gugat 12 Juli 2018 31 Juli 2018 13 Agust 2018 Putus Akhir Download      
179 179/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4147/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Gugat 12 Juli 2018 31 Juli 2018  06 Agust 2018 Putus Akhir  Download      
180 180/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3240/Pdt.G/2018/PA.Cbn Cerai Gugat 12 Juli 2018 08 Agust 2018 14 Agust 2018 Putus Akhir Download      
181 181/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 602/Pdt.G/2017/PA.Smi Cerai Gugat 12 Juli 2018 07 Agust 2018 09 Agust 2018 Putus Akhir Download      
182 182/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1991/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Gugat  13 Juli 2018 08 Agust 2018 13 Agust 2018 Putus Akhir Download      
183 183/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 151/Pdt.G/2018/Pa.Im Hak Asuh Anak 13 Juli 2018 08 Agust 2018  14 Agust 2018  Putus Akhir  Download      
184 184/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 566/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Gugat  13 Juli 2018 31 Juli 2018 08 Agust 2018 Putus Akhir Download      
185 185/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2577/Pdt.G/2018/PA.Im Gugat Harta Bersama 13 Juli 2018 08 Agust 2018

14 Agust 2018

Putus Akhir Download      
186 186/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 589/Pdt.G/2017/PA.Smi Gugat Waris  13 Juli 2018 01 Agust 2018 08 Agust 2018 Putus Akhir Download      
187 187/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 820/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 18 Juli 2018 16 Agust 2018  24 Agust 2018  Putus Akhir  Download      
188 188/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2782/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Gugat 18 Juli 2018 08 Agust 2018 14 Agust 2018 Putus Akhir Download      
189 189/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 750/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 18 Juli 2018 08 Agust 2018 13 Agust 2018 Putus Akhir Download      
190 190/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 352/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Talak 18 Juli 2018 21 Agust 2018 28 Agust 2018 Putus Akhir Download      
191 191/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 076/Pdt.G/2018/PA.Bjr Cerai Gugat 18 Juli 2018 02 Agust 2018 08 Agust 2018 Putus Akhir Download      
192 192/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 132/Pdt.G/2018/PA.Cbd Cerai Gugat  19 Juli 2018 31 Juli 2018  06 Agust 2018  Putus Akhir  Download      
193 193/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 575/Pdt.G/2018/PA.Cjr Hak Pemeliharaan Anak 19 Juli 2018 06 Des 2018 14 Des 2018 Putus Akhir Download      
194 194/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 492/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 19 Juli 2018 02 Agust 2018 08 Agust 2018 Putus Akhir Download      
195 195/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2810/Pdt.G/2017/PA.Cjr Gugatan Harta Bersama 19 Juli 2018 15 Agust 2018  24 Agust 2018  Putus Akhir  Download      
196 196/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 319/Pdt.G/2018/PA.Cjr Cerai Gugat 19 Juli 2018 08 Agust 2018 14 Agust 2018 Putus Akhir Download      
197 197/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 505/Pdt.G/2018/PA.Cjr Cerai Gugat 19 Juli 2018 08 Agust 2018 13 Agust 2018 Putus Akhir Download      
198 198/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2215/Pdt.G/2017/PA.Sbg Gugatan Gono Gini 19 Juli 2018 01 Agust 2018 28 Agust 2018 Putus Akhir Download      
199 199/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2891/Pdt.G/2017/PA.Bks Penguasaan Anak 18 Juli 2018 08 Agust 2018  24 Agust 2018  Putus Akhir  Download      
200 200/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 353/Pdt.G/2018/PA.Krw Cerai Gugat 20 Juli 2018 31 Juli 2018 13 Agust 2018 Putus Akhir Download      
201 201/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 5177/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Talak 20 Juli 2018 15 Agust 2018  24 Agust 2018  Putus Akhir Download      
202 202/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 711/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 20 Juli 2018 31 Juli 2018 08 Agust 2018 Putus Akhir Download      
203 203/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1427/Pdt.G/2018/PA.Im Cerai Gugat 20 Juli 2018 08 Agust 2018 13 Agust 2018 Putus Akhir Download      
204 204/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2167/Pdt.G/2017/PA.Smdg Gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf 27 Juli 2018 28 Agust 2018 30 Agust 2018 Putus Akhir Download      
205 205/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk Gugatan Harta Bersama 27 Juli 2018 15 Agust 2018  24 Agust 2018  Putus Akhir  Download      
206 206/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 418/Pdt.G/2018/PA.Grt Cerai Gugat 06 Agust 2018 05 Sept 2018  20 Sept 2018  Putus Akhir  Download       
207 207/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2369/Pdt.G2018/PA.Cbn Cerai Talak 06 Agust 2018 18 Sept 2018  25 Sept 2018  Putus Akhir  Download       
208 208/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 6595/Pdt.G2017/PA.Cmi Cerai Talak 06 Agust 2018 28 Agus 2018 30 Sept 2018 Putus Akhir  Download       
209 209/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1730/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Talak 06 Agust 2018 28 Agust  2018 03 Sept 2018 Putus Akhir Download       
210 210/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4155/Pdt.G/2017/PA.Cbn Harta Bersama 06 Agust 2018 30 Agust 2018 04 Sept 2018 Putus Akhir  Download       
211 211/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3260/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Talak 06 Agust 2018 13 Sept 2018 20 Sept 2018  Putus Akhir  Download       
212 212/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0332/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 06 Agust 2018  05 Sept 2018 07 Sept 2018 Putus Akhir Download       
213 213/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 9239/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Gugat 07 Agust 2018 05 Sept 2018 07 Sept 2018 Putus Akhir Download      
214 214/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2981/Pdt.G/2017/PA.Krw Cerai Gugat 07 Agus 2018 20 Agust 2018  28 Agust 2018  Putus Akhir  Download      
215 215/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2727/Pdt.G/2017/PA.Krw Gugatan Hak Asuh Anak 07 Agust 2018 05 Sept 2018 20 Sept 2018  Putus Akhir  Download      
216 216/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 5621/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Gugat 07 Agust 2018

28 Agust 2018

03 Sept 2018 Putus Akhir  Download      
217 217/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1361/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Talak 07 Agust 2018 13 Sept 2018 20 Sept 2018  Putus Akhir  Download      
218 218/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3114/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Gugat 08 Agust 2018 05 Sept 2018 07 Sept 2018 Putus Akhir Download      
219 219/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 5198/Pdt.G/2017/PA.Badg  Cerai Talak  08 Agust 2018  19 Sept 2018 25 Sept 2018  Putus Sela  Download      
220  220/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  0058/Pdt.G/2018/PA.Cbd  Cerai Gugat  09 Agust 2018  05 Sept 2018 07 Sept 2018 Putus Akhir Download       
221  221/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  3256/Pdt.G/2017/PA.Tsm  Cerai Gugat  09 Agust 2018  05 Sept 2018 07 Sept 2018 Putus Akhir Download       
222 222/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  3215/Pdt.G/2017/PA.Tsm  Cerai Gugat  09 Agust 2018   23 Okt 2018  12 Nov 2018 Putus Akhir Download       
223  223/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  295/Pdt.G/2017/PA.Cn  Ekonomi Syariah  09 Agus 2018  29 Okt 2018  06 Nov 2018  Putus Akhir  Download       
224  224/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  0388/Pdt.G/2018/PA.Dpk  Cerai Talak  10 Agust 2018 19 Sept 2018  20 Sept 2018  Putus Akhir  Download      
225 225/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi  Pembatalan Penetapan Ahli Waris   10 Agust 2018  03 Okt 2018  03 Okt 2018  Putus Akhir  Download       
226 226/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  0042/Pdt.G/2018/PA.Krw  Cerai Gugat  10 Agust 2018  18 Sept 2018  25 Sept 2018  Putus Akhir  Download       
227  227/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  0019/Pdt.G/2018/PA.Sbr  Cerai Gugat  10 Agust 2018  05 Sept 2018 07 Sept 2018 Putus Akhir Download       
228  228/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 8029/Pdt.G/2017/PA.Im Cerai Gugat 13 Agust 2018 15 Jan 2019 17 Jan 2019 Putus Akhir Download      
229 229/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2903/Pdt.G/2017/PA.Cjr Cerai Gugat 13 Agust 2018 05 Sept 2018 07 Sept 2018 Putus Akhir Download      
230 230/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1932/Pdt.G/2017/PA.Tmk Cerai Gugat 13 Agust 2018 04 Okt 2018  05 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
231 231/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 7864/Pdt.G/2017/PA.Cmi Pembatalan Penetapan Ahli Waris 20 Agust 2018 29 Okt 2018  06 Nov 2018  Putus Akhir  Download      
232 232/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 8142/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Talak 24 Agust 2018 26 Sept 2018 03 Okt 2018 Putus Akhir Download      
233 233/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 7674/Pdt.G/2017/PA.Cmi Pembatalan Penetapan Ahli Waris 24 Agust 2018 07 Nov 2018 12 Nov 2018 Putus Akhir Download      
234 234/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 985/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Gugat 24 Agust 2018 19 Sept 2018  25 Sept 2018  Putus Akhir  Download      
235 235/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn Gugatan Harta Bersama 28 Agust 2018 28 Nov 2018  03 Des 2018  Putus Akhir  Download      
236 236/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr Pembatalan Hibah 28 Agust 2018 03 Okt 2018 15 Okt 2018 Putus Akhir Download      
237 237/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 8546/Pdt.G/2017/PA.Cmi Gugat Waris 28 Agust 2018 19 Nov 2018  22 Nov 2018  Putus Akhir  Download      
238 238/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg 524/PDt.G/2018/PA.Ckr Cerai Talak 30 Agust 2018 26 Sept 2018  01 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
239 239/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0302/Pdt.G/2018/PA.Cn Cerai Gugat 04 Sept 2018 04 Okt 2018  05 Okt 2018 Putus Akhir  Download      
240 240/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0280/Pdt.G/2018/PA.Dpk Harta Bersama 04 Sept 2018 10 Okt 2018 19 Okt 2018 Putus Akhir Download      
241 241/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  1193/Pdt.G/2018/PA.Cbd  Cerai Gugat dan Hadhonah 04 Sept 2018  04 Okt 2018  09 Okt 2018  Putus Akhir  Download       
242  242/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  08/Pdt.G/2018/PA.Sbr  Cerai Gugat  04 Sept 2018  26 Sept 2018 03 Okt 2018 Putus Akhir Download      
243  243/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  3979/Pdt.G/2017/PA.Cms  Cerai Talak  05 Sept 2018  03 Okt 2018  05 Okt 2018  Putus Akhir  Download       
244  244/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  1220/Pdt.G/2018/PA.Dpk  Cerai Gugat  05 Sept 2018  18 Sept 2018  25 Sept 2018  Putus Akhir  Download       
245  245/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  765/Pdt.G/2018/PA.Dpk  Cerai Gugat  05 Sept 2018  18 Sept 2018  20 Sept 2018  Putus Akhir  Download      
246  246/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  2326/Pdt.G/2017/PA.Grt  Cerai Gugat  06 Sept 2018   02 Okt 2018 03 Okt 2018  Putus Akhir Download      
247 247/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  5048/Pdt.G/2017/PA.Badg  Cerai Gugat  06 Sept 2018  26 Sept 2018 03 Okt 2018 Putus Akhir Download       
248  248/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  739/Pdt.G/2018/PA.Badg  Cerai Talak  06 Sept 2018  03 Okt 2018 05 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
249  249/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  740/Pdt.G/2018/PA.Dpk  Pembatalan Nikah  10 Sept 2018  29 Okt 2018 06 Nov 2018 Putus Akhir Download       
250 250/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0400/Pdt.G/2018/PA.Bgr Ekonomi Syariah 10 Sept 2018 10 Okt 2018  15 Okt 2018  Putus Akhir  Dwonload      
251 251/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0519/Pdt.G/2018/PA.Kng Cerai Gugat 10 Sept 2018 03 Okt 2018  09 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
252 252/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1095/Pdt.G/2018/PA.Grt Cerai Talak 10 Sept 2018 17 Okt 2018 19 Okt 2018 Putus Akhir Download      
253 253/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 5573/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 12 Sept 2018 04 Okt 2018 05 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
254 254/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1139/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Talak 12 Sept 2018 10 Okt 2018  23 Okt 2018  Putus Akhir  Download       
255 255/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 328/Pdt.G/2018/PA.Ckr Cerai Talak 12 Sept 2018 03 Okt 2018  15 Okt 2018  Putus Akhir  Download       
256 256/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3745/Pdt.G/2017/PA.Smdg Cerai Talak 17 Sept 2018 29 Okt 2018 06 Nov 2018 Putus Akhir Download      
257 257/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 486/Pdt.G/2018/PA.Krw Cerai Gugat 18 Sept 2018 04 Okt 2018  09 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
258 258/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2421/Pdt.G/2018/PA.Im Cerai Gugat 20 Sept 2018 04 Okt 2018  09 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
259 259/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1939/Pdt.G/2017/PA.Tmk Cerai Talak 27 Sept 2018 23 Okt 2018  29 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
260 260/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  456/Pdt.G/2018/PA.Tsm  Cerai Gugat  02 Okt 2018  06 Nov 2018 12 Nov 2018 Putus Akhir Download       
261 261/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3761/Pdt.G/2017/PA.Smdg Cerai Gugat 03 Okt 2018 22 Nov 2018 26 Nov 2018 Putus Akhir Download      
262 262/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1059/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 04 Okt 2018 17 Okt 2018  19 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
263 263/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 148/Pdt.G/2018/PA.Ckr Cerai Gugat 04 Okt 2018 18 Okt 2018  19 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
264 264/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0408/Pdt.G/2018/PA.Pwk Cerai Gugat 08 Okt 2018 24 Okt 2018 30 Okt 2018 Putus Akhir Download      
265 265/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 127/Pdt.G/2018/PA.Bgr Cerai Talak 09 Okt 2018 18 Okt 2018  29 Okt 2018  Putus Sela Download      
266 266/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 7340/Pdt.G/2017/PA.Cmi  Cerai Gugat  09 Okt 2018 24 Okt 2018  29 Okt 2018  Putus Akhir  Download      
267 267/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1202/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Talak 10 Okt 2018 11 Des 2018  14 Des 2018  Putus Akhir  Download      
268 268/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2093/Pdt.G/2018/PA.Cbn Cerai Gugat 15 Okt 2018 06 Nov 2018  22 Nov 2018  Putus Akhir  Download      
269 269/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0301/Pdt.G/2018/PA.Cbn Cerai Gugat 15 Okt 2018 07 Nov 2018 12 Nov 2018  Putus Akhir Download      
270 270/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0510/Pdt.G/2018/PA.Cbn Cerai Gugat dan Hadhonah Anak 15 Okt 2018 07 Nov 2018 12 Nov 2018 Putus Akhir Download      
271 271/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2579/Pdt.G/2017/PA.Ckr Harta Bersama 15 Okt 2018 12 Nov 2018  22 Nov 2018  Putus Akhir  Download      
272 272/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1375/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Gugat 16 Okt 2018 30 Okt 2018 02 Nov 2018 Putus Akhir Download      

273

273/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0761/Pdt.G/2017/PA.Cn Cerai Talak 17 Okt 2018 30 Okt 2018 02 Nov 2018 Putus Akhir Download      
274 274/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0748/Pdt.G/2018/PA.Cmi Gugat Waris 17 Okt 2018 29 Nov 2018  30 Nov 2018  Putus Akhir  Download      
275 275/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1022/Pdt.G/2018/PA.Cbn Cerai Gugat 19 Okt 2018 14 Nov 2018  22 Nov 2018  Putus Akhir  Download      
276 276/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 5308/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Gugat 19 Okt 2018 12Nov 2018  22 Nov 2018  Putus Akhir  Download      
277 277/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1230/Pdt.G/2018/PA.Sbr Cerai Talak 19 Okt 2018 07 Nov 2018  22 Nov 2018  Putus Akhir  Download      
278 278/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1276/Pdt.G/2018/PA.Cmi Cerai Gugat 19 Okt 2018 07 Nov 2018 12 Nov 2018 Putus Akhir Download      
279 279/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2672/Pdt.G/2017/PA.Ckr Gugatan Waris 22 Okt 2018 11 Des 2018  14 Des 2018  Putus Akhir  Download      
280 280/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4000/Pdt.G/2018/PA.Sbr Pembatalan Akad Murabahah 25 Okt 2018 11 Des 2018  19 Des 2018  Putus Akhir  Download      
281 281/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0760/Pdt.G/2018/PA.Krw Cerai Gugat 29 Okt 2018 28 Nov 2018  03 Des 2018  Putus Akhir  Download      
282 282/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0317/Pdt.G/2018/PA.Sbr Cerai Gugat 30 Okt 2018 04 Des 2018  06 Des 2018  Putus Akhir  Download      
283 283/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2144/Pdt.G/2017/PA.Bks Harta Bersama 30 Okt 2018 04 Des 2018  10 Des 2018  Putus Akhir  Download      
284 284/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  0242/Pdt.G/2018/PA.Bks  Cerai Gugat  30 Okt 2018  22 Nov 2018 26 Nov 2018  Putus Akhir  Download       
285 285/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0290/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Talak 31 Okt 2018 22 Nov 2018  26 Nov 2018  Putus Akhir Download      
286 286/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1653/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Talak 31 Okt 2018 28 Nov 2018  30 Nov 2018  Putus Akhir  Download      
287  287/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  0513/Pdt.G/2017/PA.Tmk Derden Verzet  06 Nov 2018  12 Des 2018  17 Des 2018  Putus Akhir  Download       
288 288/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  2993/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat  06 Nov 2018  28 Nov 2018 29 Nov 2018  Putus Akhir Download       
289 289/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1675/Pdt.G/2018/PA.Sbg Cerai Gugat 06 Nov 2018 14 Nov 2018  22 Nov 2018  Putus Akhir  Download      
290  290/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  0240/Pdt.G/2018/PA.Cjr  Cerai Gugat  07 Nov 2018  29 Nov 2018  06 Des 2018  Putus Akhir  Download       
291 291/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1334/Pdt.G/2018/PA.Sbg Cerai Gugat 12 Nov 2018 11 Des 2018  14 Des 2018  Putus Akhir  Download      
292 292/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1902/Pdt.G/2018/PA.Cmi Cerai Gugat 12 Nov 2018 11 Des 2018 14 Des 2018  Putus Akhir  Download      
293 293/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1686/Pdt.G/2018/PA.Sbg Cerai Gugat 12 Nov 2018 04 Des 2018  06 Des 2018 Putus Akhir  Download      
294 294/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1301/Pdt.G/2018/PA.Cmi Cerai Gugat 12 Nov 2018 05 Des 2018  06 Des 2018  Putus Akhir Download      
295 295/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1520/Pdt.G/2018/PA.Cjr Cerai Gugat 13 Nov 2018 27 Nov 2018 29 Nov 2018 Putus Akhir Download      
296 296/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1320/Pdt.G/2018/PA.Cjr Cerai Gugat 13 Nov 2018 12 Des 2018  14 Des 2018  Putus Akhir  Download      
297 297/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 4572/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 14 Nov 2018 11 Des 2018  14 Des 2018  Putus Akhir  Download      
298 298/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0408/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Talak 15 Nov 2018 12 Des 2018  14 Des 2018  Putus Akhir  Download      
299 299/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1215/Pdt.G/2018/PA.Cjr Cerai Gugat 16 Nov 2018 29 Nov 2018  03 Des 2018  Putus Akhir  Download      
300 300/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1841/Pdt.G/2018/PA.Im Istbat Nikah 16 Nov 2018 12 Des 2018  14 Des 2018  Putus Akhir  Download      
301 301/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1108/Pdt.G/2018/PA.Cjr Cerai Gugat 16 Nov 2018 04 Des 2018  10 Des 2018  Putus Akhir Download      
302 302/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2426/Pdt.G/2018/PA.Im Cerai Gugat 22 Nov 2018 12 Des 2018  17 Des 2018  Putus Akhir  Download      
303 303/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2644/Pdt.G/2018/PA.Cbn Cerai Gugat 23 Nov 2018 11 Des 2018  14 Des 2018  Putus Akhir  Download      
304 304/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 799/Pdt.G/2018/PA.Dpk Penguasaan Anak 23 Nov 2018 18 Des 2018  04 Jan 2019  Putus Akhir  Download      
305 305/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 332/Pdt.G/2018/PA.Badg Cerai Gugat 23 Nov 2018 11 Des 2018  14 Des 2018  Putus Akhir  Download      
306  306/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2371/Pdt.G/2018/PA.Dpk  Cerai Talak  26 Nov 2018  11 Des 2018  14 Des 2018  Putus Akhir  Download       
307 307/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1640/Pdt.G/2018/PA.Dpk Penguasaan Anak  26 Nov 2018  12 Des 2018  14 Des 2018  Putus Akhir  Download       
308 308/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0525/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Gugat  26 Nov 2018 05 Des 2018  06 Des 2018  Putus Akhir  Download      
309 309/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 877/Pdt.G/2018/PA.Bks Penguasaan Anak 26 Nov 2018 18 Des 2018 06 Jan 2019  Putus Akhir  Download      
310 310/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0081/Pdt.G/2018/PA.Bks Pembatalan Perkawinan 26 Nov 2018 11 Des 2018  14 Des 2018  Putus Akhir  Download      
311 311/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0184/Pdt.G/2018/PA.Cn Cerai Gugat 26 Nov 2018 11 Des 2018  19 Des 2018  Putus Akhir  Download      
312 312/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1382/Pdt.G/2018/PA.Ckr Cerai Talak 28 Nov 2018 18 Des 2019  11 Jan 2019  Putus Akhir Download      
313  313/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 364/Pdt.G/2018/PA.Grt Harta Bersama  28 Nov 2018  18 Des 2018  04 Jan 2019  Putus Akhir  Download       
314 314/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  693/Pdt.G/2018/PA.Ckr  Cerai Talak 28 Nov 2018  28 Des 2018  11 Jan 2019  Putus Akhir  Download       
315 315/Pdt.G/2018/PTA.Bdg  1576/Pdt.G/2018/PA.Sbg  Cerai Gugat  30 Nov 2018  11 Des 2018  19 Des 2018  Putus Akhir   Download       
316 316/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2399/Pdt.G/2018/PA.Cjr Cerai Gugat 06 Des 2018 18 Des 2018  11 Jan 2019  Putus Akhir  Download      
317 317/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 269/Pdt.G/2018/PA.Cbn Hadhonah Anak 06 Des 2018 18 Des 2018  04 Jan 2019  Putus Akhir  Download      
318 318/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2415/Pdt.G/2018/PA.Dpk Cerai Gugat 06 Des 2018 17 Des 2018  19 Des 2018  Putus Akhir  Download      
319 319/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 3325/Pdt.G/2018/PA.Im Cerai Gugat 06 Des 2018 18 Des 2018  04 Jan 2019  Putus Akhir  Download      
320 320/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 491/Pdt.G/2018/PA.Ckr Cerai Talak 06 Des 2018 27 Des 2018  11 Jan 2019 Putus Akhir  Download      
321 321/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1582/Pdt.G/2018/PA.Mjl Cerai Gugat 12 Des 2018 18 Des 2018  11 Jan 2019 Putus Akhir  Download      
322

322/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

3522/Pdt.G/2018/PA.Cbn Cerai Gugat 12 Des 2018 27 Des 2018  04 Jan 2019  Putus Akhir  Download      
323 323/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2837/Pdt.G/2018/PA.Cmi Cerai Gugat 12 Des 2018 17 Des 2018  11 Jan 2019  Putus Akhir  Download      
324 324/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 2791/Pdt.G/2018/PA.Sbr Cerai Gugat 12 Des 2018 18 Des 2018  04 Jan 2019  Putus Akhir  Download      
325  325/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 0294/Pdt.G/2018/PA.Cms  Harta Bersama  18 Des 2018  20 Feb 2019  27 Feb 2019 Putus Akhir Download       
326 326/Pdt.G/2018/PTA.Bdg 1898/Pdt.G/2018/PA.Bks Cerai Talak 18 Des 2018 10 Jan 2019  14 Jan 2019  Putus Akhir  Download      

 

Informasi Register Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2017

 

 No. No. PTA Bandung No. PA Pengaju Jenis Perkara Tgl. Reg Tgl. Putus Tgl. Kirim  Amar

Download Putusan

Kasasi Peninjauan Kembali Jenis Putusan
1 0001/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1112/Pdt.G/2016/PA.Dpk  Cerai Gugat 03 Januari 2017  08 Februari 2017  10 Februari 2017  Putus Akhir  Download      
2 0002/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  1339/Pdt.G/2016/PA.Krw 

Cerai Gugat

03 Januari 2017 14 Februari 2017  21 Februari 2017  Putus Akhir Download      
3 0003/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  0436/Pdt.G/2016/PA.Cbn  Cerai Talak 03 Januari 2017  16 Februari 2017  23 Februari 2017  Putus Akhir Download      
0004/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  1077/Pdt.G/2016/PA.Cbn 

Cerai Gugat

03 Januari 2017  14 Februari 2017  23 Februari 2017  Putus Akhir Download      
5 0005/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  1777/Pdt.G/2016/PA.Sbr  Pembatalan Kuasa Hak Asuh 03 Januari 2017  09 Februari 2017  16 Februari 2017  Putus Akhir Download      
6 0006/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  3877/Pdt.G/2016/PA.Cmi  Cerai Gugat 03 Januari 2017  22 Februari 2017  27 Februari 2017  Putus Akhir  Download      
7 0007/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  0781/Pdt.G/2017/PA.Badg  Cerai Gugat 03 Januari 2017  02 Februari 2017  06 Februari 2017  Putus Akhir  Download      
8 0008/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1102/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat 03 Januari 2017 14 Februari 2017 22 Februari 2017 Putus Akhir Download      
9 0009/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1898/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat 03 Januari 2017 08 Februari 2017 21 Februari 2017 Putus Akhir Download      
10 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2575/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat 03 Januari 2017 13 Februari 2017 16 Februari 2017 Putus Akhir Download      
11 0011/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1487/Pdt.G/2016/PA.Cjr Harta Bersama 03 Januari 2017 14 Februari 2017 22 Februari 2017 Putus Akhir Download      
12 0012/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2297/Pdt.G/2016/PA.Sbg Cerai Gugat 03 Januari 2017 31 Januari 2017 06 Februari 2017 Putus Akhr Download      
13 0013/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0888/Pdt.G/2016/PA.Bks Cerai Talak 03 Januari 2017 26 Januari 2017 06 Februari 2017 Putus Akhir Download      
14 0014/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1060/Pdt.G/2016/PA.Bks G.Pembatalan Akta Cerai 03 Januari 2017 17 Januari 2017 02 Februari 2017 Putus Akhir Download      
15 0015/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1368/Pdt.G/2016/PA.Krw Cerai Talak 04 Januari 2017 02 Februari 2017 14 Februari 2017 Putus Akhir Download      
16 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  0435/Pdt.G/2016/PA.Smi Cerai Talak 04 Januari 2017 21 Februari 20017 23 Februari 2017  Putus Akhir Download      
17 0017/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0137/Pdt.G/2016/PA.Cbn Cerai Talak dan Hadhonah Anak 15 Januari 2017 01 Maret 2017 08 Maret 2017 Putus Akhir Download      
18 0018/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1652/Pdt.G/2016/PA.Cbn Cerai Gugat 05 Januari 2017 02 Februari 2017 09 Februari 2017 Putus Akhir Download      
19  0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0308/Pdt.G/2016/PA. Bjr Cerai Gugat 09 Januari 2017 22 Februari 2017 12 Maret 2017 Putus Akhir Download      
20 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1702/Pdt.G/2016/PA.Sbr Harta Bersama 09 Januari 2017 22 Februari 2017 24 Februari 2017 Putus Akhir Download      
21  0021/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0776/Pdt.G/2016/PA.Cbn Cerai Gugat 10 Januari 2017 22 Februari 2017 28 Februari 2017 Putus Akhir Download      
22 0022/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  1696/Pdt.G/2016/PA.Smd Cerai Talak 11 Januari 2017 08 Juni 2017 21 Juni 2017 Putus Akhir Download      
23 0023/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1313/Pdt.G/2016/PA.Sbg Cerai Gugat 12 Januari 2017 20 Februari 2017 27 Februari 2017 Putus Akhir Download      
24 0024/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0890/Pdt.G/2016/PA.Cbd Pembatalan Nikah 13 Januari 2017 20 September 2017 25 September 2017 Putus Akhir Download      
25 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0666/Pdt.G/2016/PA.Ckr Cerai Gugat 13 Januari 2017 09 Februari 2017 16 Februari 2017 Putus Akhir Download      
26 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  0718/Pdt.G/2016/PA.Ckr Cerai Talak dan Hadhonah Anak 13 Januari 2017  07 Februari 2017  09 Februari 2017 Putus Akhir  Download      
27 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1212/Pdt.G/2016/PA.Ckr Cerai Gugat 16 Januari 2017 08 Februari 2017 21 Februari 2017 Putus Akhir Download      
28 0028/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0256/Pdt.G/2016/PA.Ckr Harta Bersama 16 Februari 2017 13 Februari 2017 16 Februari 2017 Putus Akhir Download      
29 0029/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2860/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat 17 Januari 2017 31 Januari 2017 06 Februari 2017 Putus Akhir Download      
30 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0746/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Talak 17 Januari 2017 26 Januari 2017 06 Februari 2017 Putus AKhir Download      
31 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 5123/Pdt.G/2015/PA.Badg Harta Bersama 17 Januari 2017 02 Februari 2017 14 Februari 2017 Putus Akhir Download      
32 0032/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1553/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Talak 17 Januari 2017  21 Februari 2017 23 Februari 2017 Putus Akhir Download      
33 0033/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1710/Pdt.G/2016/PA.Cmi Cerai Gugat 18 Januari 2017 02 Februari 2017 09 Februari 2017 Putus Akhir Download      
34 0034/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3571/Pdt.G/2016/PA.Cmi Pembatalan Akta Perdamaian / Van Dading 23 Januari 2017 16 Februari 2017 21 Februari 2017 Putus AKhir Download      
35 0035/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 5237/Pdt.G/2016/PA.Im Cerai Gugat  23 Januari 2017 14 Februari 2017 21 Februari 2017 Putus Akhir Download      
36 0036/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1849/Pdt.G/2016/PA.Cjr Cerai Gugat  25 Januari 2017 08 Februari 2017 10 Februari 2017 Putus Akhir Download      
37 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0775/Pdt.G/2016/PA.Bks Cerai Gugat 25 Januari 2017 20 Februari 2017 23 Februari 2017 Putus Akhir Download      
38 0038/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1300/Pdt.G/2015/PA.Bks Harta Bersama  25 Januari 2017 14 Maret 2017 17 Maret 2017 Putus Akhir Download      
39 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk Harta Bersama 31 Januari 2017 23 Maret 2017 29 Maret 2017 Putus Akhir Download      
40 0040/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1735/Pdt.G/2016/PA.Cjr Cerai Gugat  01 Februari 2017 20 Maret 2017 27 Maret 2017 Putus Akhir Download      
41 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1641/Pdt.G/2016/PA.Cms Pengesahan Nikah  01 Februari 2017 22 Maret 2017 29 Maret 2017 Putus Akhir Download      
42 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1001/Pdt.G/2016/PA.Grt Cerai Talak  02 Februari 2017 28 Februari 2017 07 Maret 2017 Putus Akhir Download      
43 0043/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3917/Pdt.G/2016/PA.Cmi Cerai Gugat 03 Februari 2017 27 Februari 2017 01 Maret 2017 Putus Akhir Download      
44  0044/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3150/Pdt.G/2016/PA.Cmi Cerai Talak 03 Februari 2017 08 Maret 2017 13 Maret 2017  Putus Akhir Download      
45 0045/Pdt.G/2017/PTA/Bdg 0109/Pdt.G/2016/PA.Bks Harta Bersama 03 Februari 2017 21 Februari 2017 27 Februari 2017 Putus Akhir Download       
46 0046/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1885/Pdt.G/2016/PA.Dpk Cerai Gugat 06 Februari 2017 28 Februari 2017 06 Maret 2017 Putus AKhir Download      
47 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0604/Pdt.G/2016/PA.Dpk Harta Bersama  06 Februari 2017 28 Februari 2017 01 Maret 2017 Putus Akhir Download      
48 0048/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr Cerai Gugat  09 Februari 2107 22 Februari 2017 23 Februari 2017 Putus Akhir Download      
49 0049/Pdt.G/2017/PTA/Bdg 1676/Pdt.G/2016/PA.Krw Cerai Gugat  10 Februari 2017 28 Februari 2017 02 Maret 2017  Putus Akhir Download      
50 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0364/Pdt.G/2016/PA.Ckr Harta Bersama  13 Februari 2017 07 Maret 2017 08 Maret 2017  Putus Akhir Download      
51  0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg  Hadhonah Anak  14 Februari 2017 01 Maret 2017 08 Maret 2017 Putus Akhir Download      
52 0052/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2439/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  14 Februari 2017 07 Maret 2017 15 Maret 2017 Putus Akhir Download      
53 0053/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0701/Pdt.G/2016/PA.Cn Cerai Talak  16 Februari 2017 02 Maret 2017 06 Maret 2017 Putus Akhir Download      
54 0054/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 7395/Pdt.G/2016.PA.Cmi Cerai Gugat 20 Februari 2017  10 Maret 2017 14 Maret 2017 Putus Akhir Download      
55 0055/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1206/Pdt.G/2016/PA.Cbn Cerai Gugat  20 Februari 2017 13 Maret 2017 15 maret 2017 Putus Akhir Download      
56 0056/Pdt.G/2017/PTABdg 0366/Pdt.G/2016/PA.Smi Cerai Gugat  21 Februari 2017 16 Maret 2017 21 Maret 2017 Putus Akhir Download      
57 0057/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2139/Pdt.G/2016/PA.Bks Cerai Gugat  23 Februari 2017 06 Maret 2017 13 Maret 2017 Putus Akhir Download      
58 0058/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2865/Pdt.G/2016/PA.Bks Cerai Gugat  23 Februari 2017 21 Maret 2017 27 Maret 2017 Putus Akhir Download      
59 0059/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4015/Pdt.G/2016/PA.Cms Cerai Gugat  27 Februari 2017 09 Juni 2017 16 Juni 2017 Putus Akhir Download      
60 0060/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4632/Pdt.G/2016/PA.Im Harta Bersama  28 Februari 2017 21 Maret 2017 23 Maret 2017 Putus Akhir Download      
61 0061/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0814/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Talak  01 Maret 2017 22 Maret 2017 27 Maret 2017 Putus Akhir Download      
62 0062/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2557/Pdt.G/2015/PA.Dpk Cerai Talak  01 Maret 2017 22 Maret 2017 23 Maret 2017 Putus Akhir Dwonload      
63 0063/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1704/Pdt.G/2016/PA.Krw Cerai Gugat  02 Maret 2017 17 Maret 2017 21 Maret 2017 Putus Akhir Download      
64 0064/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2070/Pdt.G/2016/PA.Kng Cerai Talak  03 Maret 2017 16 Maret 2017 21 Maret 2017 Putus Akhir Download      
65 0065/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0362/Pdt.G/2016/PA.Kng Pembatalan Akta Hibah  03 Maret 2017 10 April 2017 19 April 2017 Putus Akhir Download      
66 0066/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2665/Pdt.G/2016/PA.Mjl Cerai Gugat  06 Maret 2017 22 Maret 2017 10 April 2017 Putus AKhir Download      
67 0067/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1903/Pdt.G/2016/PA.Krw Cerai Gugat  06 Maret 2017 30 Maret 2017 04 April 2017 Putus Akhir Download      
68 0068/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0655/Pdt.G/2016/PA.Cbd Cerai Gugat  06 Maret 2017 20 Maret 2017 23 Maret 2017 Putus Akhir Download      
69 0069/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2289/Pdt.G/2016/PA.Badg Harta Bersama  07 Maret 2017 05 April 2017 18 April 2017 Putus Akhir Download      
70 0070/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 5117/Pdt.G/2016/PA.Cmi Cerai Gugat  07 Maret 2017 15 Maret 2017 17 Maret 2017 Putus Akhir Download      
71 0071/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2509/Pdt.G/2016/PA.Cmi Cerai Talak  07 Maret 2017 04 April 2017 13 April 2017 Putus Akhir Download      
72 0072/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2809/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  07 Maret 2017 31 Mei 2017 21 Juni 2017 Putus Akhir Download      
73 0073/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2592/Pdt.G/2016/PA.Sbg Derden Verzet  09 Maret 2017 29 Maret 2017 29 Maret 2017 Putus Akhir Download      
74 0074/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2748/Pdt.G/2016/PA.Sbg Cerai Gugat  09 Maret 2017 22 Maret 2017 23 Maret 2017 Putus Akhir Download      
75 0075/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2338/Pdt.G/2016/PA.Cms Harta Bersama  09 MAret 2017 11 Maret 2017 11 April 2017 Putus Akhir Download      
76 0076/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2394/Pdt.G/2016/PA.Bks  Cerai Gugat  14 Maret 2017 30 Maret 2017 06 April 2017  Putus Akhir Download      
77 0077/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1745/Pdt.G/2016/PA.Cjr Cerai Gugat 15 Maret 2017 11 April 2017 19 April 2017 Putus Akhir Download      
78 0078/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2770/Pdt.G/2016/PA.Cjr Harta Bersama  16 Maret 2017 15 Mei 2017 29 Mei 2017 Putus Akhir Dwonload      
79 0079/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0709/Pdt.G/2016/PA.Cjr Cerai Talak  20 Maret 2017 06 April 2017 19 April 2017 Putus Akhir Download      
80 0080/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1505/Pdt.G/2015/PA.Bgr Harta Bersama  20 Maret 2017 19 April 2017 27 April 2017 Putus Akhir Download      
81 0081/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2728/Pdt.G/2016/PA.Bks Pembatalan Perkawinan  22 MAret 2017 11 April 2017 19 April 2017 Putus Akhir Download      
82 0082/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2024/Pdt.G/2016/PA.Bks Harta Bersama  02 Maret 2017 11 April 2017 19 April 2017 Putus Akhir Download      
83 0083/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0687/Pdt.G/2016/PA.Bgr Cerai Gugat  24 Maret 2017 11 April 2017 19 April 2017 Putus Akhir Download      
84 0084/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk Cerai Talak  24 Maret 2017 19 April 2017 27 April 2017 Putus Akhir Download      
85 0085/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3277/Pdt.G/2016/PA.Cms Cerai Talak  27 Maret 2017 27 April 2017 04 Mei 2017 Putus Akhir Download      
86 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1571/Pdt.G/2016/PA.Ckr Hadhonah Anak dan Harta Bersama  29 Maret 2017 31 Mei 2017 22 Juni 2017 Putus Akhir Download      
87 0087/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 6973/PdtG/2016/PA.Cmi Cerai Gugat  29 Maret 2017 17 Mei 2017 07 Juni 2017 Putus Akhir Download      
88 0088/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1599/Pdt.G/2016/PA.Krw Gugatan Waris  29 Maret 2017 17 Mei 2017 07 Juni 2017 Putus Akhir Download      
89 0089/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3600/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  30 Maret 2017 03 Mei 2017 10 Mei 2017 Putus Akhir Download      
90 0090/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2823/Pdt.G/2016/PA.Badg Harta Bersama  30 Maret 2017 17 April 2017 27 April 2017 Putus Akhir Download      
91 0091/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2195/Pdt.G/2016/PA.Badg Ekonomi Syari'ah  30 Maret 2017 10 Mei 2017 22 Mei 2017 Putus Akhir Download      
92 0092/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1853/Pdt.G/2016/PA.Krw Cerai Gugat  03 April 2017 19 April 2017 22 April 2017 Putus Akhir Download      
93 0093/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1268/Pdt.G/2016/PA.Dpk Cerai Talak  04 April 2017 26 April 2016 27 April 2017 Putus Akhir Download      
94 0094/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0880/Pdt.G/2016/PA.Tmk Cerai Gugat  06 April 2017 10 Mei 2017 16 Mei 2017 Putus Akhir Download      
95 0095/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2068/Pdt.G/2016/PA.Grt Cerai Gugat  07 April 2017 10 Mei 2017 16 Mei 2017 Putus Akhir Download      
96 0096/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2045/Pdt.G/2016/PA.Bks Cerai Talak  10 April 2017 10 Mei 2017 18 Mei 2017 Putus Akhir Download      
97 0097/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2120/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  17 April 2017 10 Mei 2017 16 Mei 2017 Putus Akhir Download      
98 0098/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1694/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  17 April 2017 24 Mei 2017 07 Juni 2017 Putus Akhir Download      
99 0099/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0518/Pdt.G/2016/PA.Dpk Cerai Gugat dan Hadhonah Anak  17 April 2017 30 Mei 2017 07 Juli 2017 Putus Akhir Download      
100 0100/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3290/Pdt.G/2016/PA.Dpk Cerai Talak  17 April 2017 17 Mei 2017 22 Mei 2017 Putus Akhir Download      
101 0101/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1565/Pdt.G/2016/PA.Dpk Cerai Talak  17 April 2017 18 Mei 2017 31 Mei 2017 Putus Akhir Download      
102 0102/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0424/Pdt.G/2016/PA.Bjr Harta Bersama  17 April 2017 10 Mei 2017 16 Mei 2017 Putus Akhir Download      
103 0103/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3559/Pdt.G/2016/PA.Mjl Cerai Talak  18 April 2017 29 Mei 2017  09 Juni 2017 Putus Akhir Download      
104 0104/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1611/Pdt.G/2016/PA.Krw Harta Bersama  26 April 2017 30 Mei 2017 07 Juni 2017 Putus Akhir Download      
105 0105/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3585/Pdt.G/2016/PA.Cbn Cerai Gugat  26 April 2017 29 Mei 2017 31 Mei 2017 Putus Akhir Download      
106 0106/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2259/Pdt.G/2016/PA.Cbn Cerai Gugat  26 April 2017 10 Mei 2017 22 Mei 2017 Putus Akhir Download      
107 0107/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1026/Pdt.G/2016/PA.Cbn Cerai Gugat  26 April 2017 30 Mei 2017 15 Juni 2017 Putus Akhir Download      
108 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi Pembatalan Akta Hibah  02 Mei 2017 08 Juni 2017 20 Juni 2017 Putus Akhir Download      
109 0109/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0144/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat  02 Mei 2017 24 Mei 2017 30 Mei 2017 Putus Akhir Download      
110 0110/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1243/Pdt.G/2016/PA.Badg Gugatan Harta Bersama  02 Mei 2017 07 Juni 2017 13 Juni 2017 Putus Akhir Download      
111 0111/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3021/Pdt.G/2016/PA.Badg Gugatan Anak  02 Mei 2017 06 Juni 2017 13 Juni 2017 Putus Akhir Download      
112 0112/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0910/Pdt.G/2016/PA.Pwk Cerai Gugat  02 Mei 2017 30 Mei 2017 08 Juni 2017 Putus Akhir Download      
113 0113/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1632/Pdt.G/2016/PA.Tmk Cerai Gugat  02 Mei 2017 30 Mei 2017 15 Juni 2017 Putus Akhir Download      
114 0114/Pdt.G/2017/PTA/Bdg 2305/Pdt.G/2016/PA.Cbn Cerai Gugat  02 Mei 2017 29 Mei 2017 30 Mei 2017 Putus Akhir Download      
115 0115/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0834/Pdt.G/2017/PA.Tmk Gugatan Waris  03 Mei 2017 30 Mei 2017 02 Juni 2017 Putus Akhir Download      
116 0116/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0930/Pdt.G/2016/PA.Cn Cerai Gugat  03 Mei 2017 22 Mei 2017 30 Mei 2017 Putus Akhir Download      
117 0117/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1193/Pdt.G/2016/PA.Cbn Pembatalan Akta Hibah  05 Mei 2017 22 Mei 2017 31 Mei 2017 Putus Akhir Download      
118 0118/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2633/Pdt.G/2016/PA.Cjr Cerai Gugat  09 Mei 2017 06 Juni 2017 08 Juni 2017 Putus Akhir Download      
119 0119/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3413/Pdt.G/2016/PA.Cmi Cerai Gugat 09 Mei 2017 30 Mei 2017 08 Juni 2017 Putus Akhir Download      
120 0120/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1030/Pdt.G/2015/PA.Bks Gugatan Waris  16 Mei 2017 04 Juli 2017  10 Juli 2017  Putus Akhir Download      
121 0121/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1395/Pdt.G/2016/PA.Krw Cerai Gugat  16 Mei 2017 07 Juni 2017 14 Juni 2017 Putus Akhir Download      
122 0122/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3254/Pdt.G/2016/PA.Grt Cerai Gugat  23 Mei 2017 15 Juni 2017 16 Juni 2017 Putus Akhir Download      
123 0123/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt Cerai Gugat  23 Mei 2017 04 Juli 2017 10 Juli 2017 Putus Akhir Download      
124 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk Perlawanan atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi  23 Mei 2017 04 Juli 2017 06 Juli 2017  Putus Akhir Download      
125 0125/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4654/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  23 Mei 2017 14 Juni 2017 20 Juni 2017 Putus Akhir Download      
126 0126/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2071/Pdt.G/2016/PA.Cjr Cerai Gugat  23 Mei 2017 31 Mei 2017 08 Juni 2017 Putus Akhir Download      
127 0127/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2908/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  23 Mei 2017 14 Juni 2017 16 Juni 2017 Putus Akhir Download      
128 0128/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3467/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Talak/Itsbat Nikah 24 Mei 2017 05 September 07 September 2017 Putus Akhir Download      
129 0129/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0165/Pdt.G/2016/PA.Dpk Cerai Talak  24 Mei 2017 15 Juni 2017 16 Juni 2017 Putus Akhir Download      
130 0130/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3583/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  24 Mei 2017 15 Juni 2017 16 Juni 2017 Putus Akhir Download      
131 0131/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4481/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  24 Mei 2017 09 Juni 2017 13 Juni 2017 Putus Akhir Download      
132 0132/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2801/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  30 Juni 2017 15 Juni 2017 16 Juni 2017 Putus Akhir Download      
133 0133/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1659/Pdt.G/2016/PA.Ckr Cerai Talak  30 Mei 2017 14 Juni 2017 15 Juni 2017 Putus Akhir Download      
134 0134/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0787/Pdt.G/2016/PA.Bgr Pembatalan Nikah  30 Mei 2017 19 Juli 2017  25 Juli 2017 Putus Akhir  Download      
135 0135/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1205/Pdt.G/2016/PA.Bgr Cerai Gugat  30 Mei 2017 04 Juli 2017 10 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
136 0136/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2228/Pdt.G/2016/PA.Cjr Cerai Talak  02 Juni 2017 21 Juni 2017 21 Juni 2017 Putus Akhir Download      
137 0137/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2967/Pdt.G/2016/PA.Bks Cerai Gugat  02 Juni 2017 25 Juli 2017 11 Agustus 2017 Putus Akhir Download      
138 0138/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4421/Pdt.G/2016/PA.Im Gugatan Waris  06 Juni 2017 05 Juli 2017  11 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
139 0139/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1172/Pdt.G/2016//PA.Im Harta Bersama  06 Juni 2017 12 Juli 2017  25 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
140 0140/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0154/Pdt.G/2016/PA.Kng Harta Bersama  06 Juni 2017 24 Juli 2017 31 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
141 0141/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 8614/Pdt.G/2016/PA.Cmi Cerai Gugat  06 Juni 2017 06 Juli 2017 06 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
142 0142/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0067/Pdt.G/2016/PA.Cmi Istbat Nikah  06 Juni 2017 24 Juli 2017 24 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
143 0143/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr Gugat Wakaf  12 Juni 2017 12 Juli 2017 17 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
144 0144/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1647/Pdt.G/2017/PA.Bgr Ekonomi Syari'ah  12 Juni 2017 24 Juli 2017 01 Agustus 2017 Putus Akhir
Download      
145 0145/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 6686/Pdt.G/2017/PA.Bgr Cerai Talak  12 Juni 2017 30 Agustus 2017 05 September 2017  Putus Akhir Download      
146 0146/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3469/Pdt.G/2016/PA.Cbn Harta Bersama  12 Juni 2017 05 Juli 2017 11 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
147 0147/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0436/Pdt.G/2016/PA.Cn Harta Bersama  13 Juni 2017 18 Agustus 2017 22 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
148 0148/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2609/Pdt.G/2016/PA.Mjl Cerai Gugat  13 Juni 2017 24 Juli 2017 31 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
149 0149/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1250/Pdt.G/2016/PA.Bks Harta Bersama 13 Juni 2017 06 Juli 2017 06 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
150 0150/Ptd.G/2017/PTA.Bdg 7792/Pdt.G/2016/PA.Cmi Cerai Gugat  14 Juni 2017 12 Juli 2017 19 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
151 0151/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3263/Pdt.G/2016/PA.Dpk Cerai Gugat  15 Juni 2017 05 Juli 2017 11 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
152 0152/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2213/Pdt.G/2016/PA.Dpk Gugatan Waris  15 Juni 2017 25 Juli 2017 01 Agustus 2017 Putus Akhir
Download      
153 0153/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 6809/Pdt.G/2016/PA.Cmi Cerai Talak  15 Juni 2017 18 Juli 2017 25 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
154 0154/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0504/Pdt.G/2016/PA.Dpk Cerai Gugat  16 Juni 2017 17 Juli 2017 24 Juli 2017 Putus Akhir  Download      
155 0155/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4146/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  21 Juni 2017 13 Juli 2017  19 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
156 0156/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2513/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  21 Juni 2017 12 Juli 2017 17 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
157 0157/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4678/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  03 Juli 2017 13 Juli 2017 19 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
158 0158/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 7922/Pdt.G/2016/PA.Cmi Cerai Talak  03 Juli 2017 25 Juli 2017 31 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
159 0159/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3128/Pdt.G/2016/PA.Sbg Cerai Gugat  03 Juli 2017 19 Juli 2017 20 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
160 0160/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0652/Pdt.G/2016/PA.Cjr Cerai Gugat  03 Juli 2017 25 Juli 2017 02 Agustus 2017 Putus Akhir
Dowmload      
161 0161/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4053/Pdt.G/2016/PA.Cjr Cerai Gugat  05 Juli 2017 02 Agustus 2017 04 Agustus 2017 Putus Akhir
Download      
162 0162/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3000/Pdt.G/2016/PA.Cbn Cerai Gugat  05 Juli 2017 24 Juli 2017 31 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
163 0163/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1562/Pdt.G/2016/PA.Bgr Cerai Gugat  07 Juli 2017 24 Juli 2017 26 Juli 2017  Putus Akhir  Download      
164 0164/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0898/Pdt.G/2016/PA.Dpk Cerai Gugat  10 Juli 2017 09 Agutus 2017 15 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
165 0165/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0943/Pdt.G/2016/PA.Pwk Cerai Gugat  17 Juli 2017 09 Agustus 2017 11 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
166 0166/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1122/Pdt.G/2016/PA.Cbd Cerai Gugat  17 Juli 2017 10 Agustus 2017 16 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
167 0167/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr Cerai Gugat  18 Juli 2017 15 Agustus 2017 16 Agustus 2017 Putus Akhir Download      
168 0168/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1023/Pdt.G/2016/PA.Smdg Cerai Gugat  18 Juli 2017 09 Agustus 2017 16 Agustus 2017 Putus Akhir Download      
169 0169/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjr Cerai Gugat  20 Juli 2017 16 Agustus 2017 22 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
170 0170/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1986/Pdt.G/2017/PA.Im Harta Bersama  20 Juli 2017 30 Oktober 2017  07 November 2017 Putus Akhir  Download      
171 0171/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2481/Pdt.G/2016/PA.Cjr Pembatalan Nikah  24 Juli 2017 22 Agustus 2017 22 Agustus 2017 Putus Akhir
Download      
172 0172/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2531/Pdt.G/2016/PA.Dpk Cerai Talak  24 Juli 2017 24 Agustus 2017  25 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
173 0173/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3256/Pdt.G/2016/PA.Dpk Gugatan Anak dan Nafkah   25 Juli 2017 20 September 2017  25 September 2017  Putus Akhir  Download      
174 0174/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3088/Pdt.G/2016/PA.Bks Cerai Gugat  26 Juli 2017 22 Agustus 2017 23 Agustus 2017  Putus Akhir Download      
175 0175/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0627/Pdt.G/2017/PA.Im Cerai Gugat  27 Juli 2017 15 Agustus 2017 22 Agustus 2017 Putus Akhir  Download      
176 0176/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 5260/Pdt.G/2016/PA.Im Gugatan Harta Bersama 28 Juli 2017 24 Agustus 2017  25 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
177 0177/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1795/Pdt.G/2017/PA.Sbr Cerai Gugat  28 Juli 2017 10 Agustus 2017 11 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
178 0178/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2260/Pdt.G/2017/PA.Im

Gugatan Harta Bersama

28 Juli 2017 24 Agustus 2017  28 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
179 0179/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2286/Pdt.G/2016/PA.Krw Cerai Gugat  01 Agustus 2017  24 Agustus 2017  29 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
180 0180/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1317/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat  02 Agustus 2017 24 Agustus 2017  28 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
181 0181/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4821/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat  02 Agustus 2017 30 Agustus 2017 06 September 2017 Putus Akhir
Download      
182 0182/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 5264/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  03 Agustus 2017 24 Agustus 2017  28 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
183 0183/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0177/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Talak  03 Agustus 2017 23 Agustus 2017  25 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
184 0184/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0215/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Gugat  07 Agustus 2017 23 Agustus 2017  23 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
185 0185/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2680/Pdt.G/2016/PA.Cjr Gugatan Harta Waris  11 Agustus 2017 20 September 2017  25 September 2017  Putus Akhir  Download      
186 0186/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0168/Pdt.G/2017/PA.Grt Cerai Talak  11 Agustus 2017 24 Agustus 2017  28 Agustus 2017  Putus Akhir  Download      
187 0187/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr Cerai Talak  11 Agustus 2017 22 Agustus 2017 23 Agustus 2017  Putus Akhir Download      
188 0188/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2886/Pdt.G/2016/PA.Grt Cerai Gugat  14 Agustus 2017 23 Agustus 2017  25 Agustus 2017  Putus Akhir Download      
189 0189/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0680/Pdt.G/2017/PA.Smd Cerai Gugat  15 Agustus 2017 07 September 2017 14 September 2017 Putus Akhir Download      
190 0190/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 8801/Pdt.G/2016/PA.Cmi Cerai Gugat  22 Agustus 2017 19 September 2017 25 September 2017  Putus Akhir  Download      
191 0191/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0183/Pdt.G/2017/PA.Grt Cerai Talak  22 Agustus 2017 07 September 2017 25 September 2017 Putus Akhir  Download      
192 0192/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1148/Pdt.G/2016/PA.Pwk Harta Bersama  22 Agustus 2017 18 Oktober 2017  23 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
193 0193/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4644/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  23 Agustus 2017 11 Oktober 2017 12 Oktober 2017
Putus Akhir
Download      
194 0194/Pdt.G/2017/PTa.Bdg 0965/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Gugat  23 Agustus 2017 07 September 2017 11 September 2017  Putus Akhir  Download      
195 0195/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4294/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Gugat  24 Agustus 2017 06 September 2016 07 September 2017 Putus Akhir Download      
196 0196/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 5164/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Talak  24 Agustus 2017 14 September 2016 14 September 2016  Putus Akhir  Download      
197 0197/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1928/Pdt.G/2016/PA.Badg Perlawanan Eksekusi Syari'ah  24 Agustus 2017 10 Oktober 2017
17 Oktober 2017
Putus Akhir Download      
198 0198/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 6753/Pdt.G/2016/PA.Cmi Cerai Gugat  25 Agustus 2017 28 September 2017  11 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
199 0199/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1664/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Gugat  28 Agustus 2017 07 September 2017  11 September 2017   Putus Akhir  Download      
200 0200/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0132/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Talak  28 Agustus 2017 19 Desember 2017 20 Desember 2017 Putus Akhir Download      
201 0201/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2216/Pdt.G/2016/PA.Dpk Harta Bersama  28 Agustus 2017 04 Oktober 2017  06 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
202 0202/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0785/Pdt.G/2017/PA.Cn Cerai Gugat  31 Agustus 2017 28 September 2017  03 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
203 0203/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi Hadhonah Anak  05 September 2017 10 Oktober 2017
19 Oktober 2017
Putus Akhir  Download      
204 0204/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks Harta Bersama  05 September 2017 17 Oktober 2017
18 Oktober 2017
Putus Akhir  Download      
205 0205/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0837/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 07 September 2017 16 Nopember 2017 05 Desember 2017 Putus Akhir Download      
206 0206/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4346/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Talak  07 September 2017 03 Oktober 2017  06 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
207 0207/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2128/Pdt.G/2016/PA.Tsm Cerai Gugat  08 September 2017 10 Oktober 2017  10 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
208 0208/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3035/Pdt.G/2016/PA.Tsm Gugatan Waris  08 September 2017 27 Desember 2018 11 Januari 2019 Putus Akhir Dwonload      
209 0209/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  1691/Pdt.G/2016/PA.Ckr Cerai Talak  12 September 2017  12 Oktober 2017  16 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
210 0210/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr Harta Bersama  12 September 2017 19 Oktober 2017  23 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
211 0211/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3323/Pdt.G/2017/PA.Dpk Gugatan Waris  12 September 2017 17 Desember 2019 17 Jan 2019 Putus Akhir Download      
212 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0257/Pdt.G/2017/PA.Badg Hadhonah Anak  12 September 2017 11 Oktober 2017  16 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
213 0213/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1320/Pdt.G/2016/PA.Bgr Hadhonah Anak 13 September 2017 10 Oktober 2017  16 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
214 0214/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0214/Pdt.G/2017/PA.Tmk Cerai Talak 15 September 2017 10 Oktober 2017  16 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
215 0215/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0021/Pdt.G/2017/PA.Smi Cerai Talak 20 September 2017 01 November 2017  02 November 2017  Putus Akhir  Download      
216 0216/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0400/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Talak 25 September 2017 19 Oktober 2017  23 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
217 0217/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0257/Pdt.G/2017/PA.Bjr Cerai Talak 25 September 2017 24 Oktober 2017  25 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
218 0218/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2945/Pdt.G/2016/PA.Sbg Cerai Gugat 26 September 2017 11 Oktober 2017 12 Oktober 2017 Putus Akhir Download      
219 0219/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0133/Pdt.G/2017/PA.Ckr Hadhonah Anak 02 Oktober 2017 24 Oktober 2017 26 Oktober 2017 Putus Akhir Download      
220 0220/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1255/Pdt.G/2017/PA.Cjr Cerai Gugat 03 Oktober 2017 17 Oktober 2017 19 Oktober 2017

Putus Akhir 

Download      
221 0221/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0903/Pdt.G/2017/PA.Cjr Cerai Gugat 03 Oktober 2017 18 Desember 2017 29 Desember 2017 Putus Akhir Download      
222 0222/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1661/Pdt.G/2016/PA.Bgr Cerai Talak 03 Oktober 2017 25 Oktober 2017  26 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
223 0223/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2945/Pdt.G/2016/PA.Bks Cerai Gugat 04 Oktober 2017 25 Oktober 2017 26 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
224 0224/Pdr.G/2017/PTA.Bdg 0495/Pdt.G/2017/PA.Cbd Cerai Talak 05 Oktober 2017 19 Desember 2017  22 Desember 2017  Putus Akhir  Download       
225 0225/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0115/Pdt.G/2017/PA.Pwk Harta Bersama 06 Oktober 2017 08 November 2017  15 November 2017  Putus Akhir  Download      
226 0226/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3262/Pdt.G/2016/PA.Badg Gugat Nafkah dan Harta Bersama 10 Oktober 2017 15 November 2017  21 November 2017  Putus Akhir  Download      
227 0227/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0241/Pdt.G/2017/PA.Tmk Cerai Gugat  10 Oktober 2017 08 November 2017 15 November 2017  Putus Akhir  Download      
228 0228/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2826/Pdt.G/2016/PA.Bks Pembatalan Nikah 11 Oktober 2017 02 November 2017  07 November 2017 Putus Akhir  Download      
229 0229/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0916/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Talak 13 Oktober 2017 24 Oktober 2017  25 Oktober 2017  Putus Akhir  Download      
230 0230/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1113/Pdt.G/2017/PA.Sbg Cerai Talak 13 Oktober 2017  08 November 2017 08 November 2017  Putus Akhir  Download      
231  0231/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  0285/Pdt.G/2017/PA.Ckr  Cerai Gugat  16 Oktober 2017  08 November 2017  15 November 2017  Putus Akhir  Download      
232 0232/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2100/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Gugat 16 Oktober 2017 15 November 2017  21 November 2017  Putus Akhir  Download      
233 0233/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4857/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 16 Oktober 2017 01 November 2017  08 November 2017  Putus Akhir  Download      
234 0234/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0449/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Talak 16 Oktober 2017 21 November 2017  23 November  2017
Putus Akhir  Download      
235 0235/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1206/Pdt.G/2017/PA.Grt Cerai Gugat 17 Oktober 2017 15 November 2017  21 November 2017  Putus Akhir  Download      
236 0236/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1287/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Talak 23 Oktober 2017 08 November 2017  15 November 2017  Putus Akhir  Download      
237 0237/Pdt.G./2017/PTA.Bdg 1576/Pdt.G/2016/PA.Tmk Ekonomi Syari'ah 23 Oktober 2017 20 November 2017  23 November 2017  Putus Akhir  Download      
238 0238/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr Gugatan Harta Bersama dan Gugat Waris 23 Oktober 2017 28 November 2017 11 Desember 2017 Putus Akhir Download      
239 0239/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1897/Pdt.G/2017/PA.Im Cerai Gugat  23 Oktober 2017 16 November 2017 11 Desember 2017 Putus Akhir Download      
240 0240/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn Harta Bersama 24 Oktober 2017 14 November 2017  23 November 2017  Putus Akhir  Download      
241 0241/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn Harta Bersama 24 Oktober 2017 14 November 2017  27 November 2017  Putus Akhir  Download      
242 0242/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0047/Pdt.G/2017/PA.Cms Cerai Talak 26 Oktober 2017 21 Nopember 2017 23 Nopember 2017 Putus Akhir Download      
243 0243/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0682/Pdt.G/2017/PA.Tmk Cerai Gugat 27 Oktober 2017 10 April 2018 19 April 2018 Putus Akhir Download      
244 0244/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0330/Pdt.G/2017/PA.Cbd Pembatalan Nikah 31 Oktober 2017 28 November 2017 11 Desember 2017 Putus Akhir Download      
245 0245/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0497/Pdt.G/2017/PA.Krw Cerai Gugat 31 Oktober 2017 16 November 2017 11 Desember 2017 Putus Akhir Download      
246 0246/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0098/Pdt.G/2017/PA.Krw Cerai Gugat 31 Oktober 2017 28 November 2017 11 Desember 2017 Putus Akhir Download      
247 0247/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1037/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Gugat 31 Oktober 2017 22 Nopember 2017 05 Desember 2017
Putus Akhir Download      
248 0248/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1558/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Gugat 01 November 2017 15 November 2017  21 November 2017  Putus Akhir  Download      
249 0249/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1013/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Gugat 03 November 2017 21 November 2017  23 November 2017  Putus Akhir  Download      
250 0250/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1113/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Talak 03 November 2017 15 November 2017  21 November 2017  Putus Akhir  Download      
251 0251/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2333/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat  08 November 2017  21 November 2017  23 November 2017  Putus Akhir  Download      
252 0252/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0997/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat  08 November 2017 19 Desember 2017  20 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
253 0253/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1116/Pdt.G/2017/PA.Sbg Cerai Gugat  08 November 2017 12 Desember 2017  14 Desember 2017  Putus Akhir  Download
     
254 0254/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0257/Pdt.G/2017/PA.Smi Cerai Talak 13 November 2017 30 November 2017 20 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
255 0255/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2131/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Talak 13 November 2017 28 November 2017 11 Desember 2017 Putus Akhir Download      
256 0256/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0164/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Gugat 13 November 2017 18 Desember 2017   29 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
257 0257/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2156/Pdt.G/2016/PA.Ckr Gugatan Waris 13 November 2017 20 Desember 2017  05 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
258 0258/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1486/Pdt.G/2017/PA.Cjr Cerai Gugat 13 November 2017 29 November 2017 11 Desember 2017 Putus Akhir Download      
259 0259/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1190/Pdt.G/2017/PA.Cjr Cerai Gugat 20 November 2017 13 Desember 2017  14 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
260 0260/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0792/Pdt.G/2017/PA.Bgr Cerai Gugat 20 November 2017 13 Desember 2017  14 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
261 0261/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1401/Pdt.G/2016/PA.Bgr Cerai Talak 20 November 2017 13 Desember 2017  18 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
262 0262/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Talak 20 November 2017 20 Desember 2017  20 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
263 0263/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0668/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Gugat 20 November 2017 19 Desember 2017  20 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
264 0264/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Talak 20 November 2017 19 Desember 2017  27 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
265 0265/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0350/Pdt.G/2017/PA.Cbd Cerai Gugat  21 November 2017 07 Desember 2017 14 Desember 2017  Putus Akhir Download      
266 0266/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1829/Pdt.G/2016/PA.Kng Cerai Talak 21 November 2017 07 Desember 2017  14 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
267 0267/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0669/Pdt.G/2017/PA.Krw Cerai Gugat 21 November 2017 14 Desember 2017  18 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
268 0268/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1995/Pdt.G/2016/PA.Krw Harta Bersama 21 November 2017 20 Desember 2017  05 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
269 0269/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0867/Pdt.G/2017/PA.Tmk Cerai Gugat 21 November 2017 19 Desember 2017  20 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
270 0270/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0720/Pdt.G/2017/PA.Tmk Cerai Gugat 21 November 2017 12 Desember 2017  14 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
271 0271/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0071/Pdt.G/2017/PA.Grt Cerai Gugat 21 November 2017 12 Desember 2017  14 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
272 0272/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1089/Pdt.G/2017/PA.Tsm Cerai Gugat 21 November 2017 19 Desember 2017  20 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
273 0273/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 5143/Pdt.G/2016/PA.Badg Cerai Talak 22 November 2017 18 Desember 2017  05 Januari 2018 Putus Akhir  Download      
274 0274/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2026/Pdt.G/2017/PA.Cmi Cerai Gugat 23 November 2017 19 Desember 2017  03 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
275 0275/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0815/Pdt.G/2017/PA.Tmk Cerai Talak 24 November 2017 07 Desember 2017  14 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
276 0276/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2789/Pdt.G/2017/PA.Smdg Cerai Gugat 04 Desember 2017 19 Desember 2017  27 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
277 0277/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 4211/Pdt.G/2017/PA.Im Cerai Talak 04 Desember 2017 20 Desember 2017  27 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
278 0278/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0219/Pdt.G/2017/PA.Sbr Perlawanan Pihak Ketiga Thd. Sita Eksekusi 04 Desember 2017 04 Januari 2018  09 Januari 2018  Putus Akhir Download      
279 0279/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2706/Pdt.G/2016/PA.Dpk Gugat Waris 04 Desember 2017 19 Desember 2017  05 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
280 0280/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk Harta Bersama 04 Desember 2017 03 Januari 2018  05 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
281 0281/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0253/Pdt.G/2017/PA.Dpk Cerai Gugat 05 Desember 2017 09 Januari 2018 11 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
282 0282/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2060/Pdt.G/2017/PA.Cmi Gugat Waris 05 Desember 2017 15 Januari 2018  22 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
283 0283/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3338//Pdt.G/2017/PA.Sbr Cerai Gugat  06 Desember 2017 20 Desember 2017  20 Desember 2017  Putus Akhir  Download      
284 0284/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1160/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Talak 06 Desember 2017 18 April 2018 19 April 2018 Putus Akhir Download      
285 0285/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0521/Pdt.G/2017/PA.Smdg Perlawanan Terhadap Teguran Eksekutorial 06 Desember 2017 10 Januari 2018  22 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
286 0286/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1636/Pdt.G/2017/PA.Kng Harta Bersama 11 Desember 2017 25 Januari 2018  08 Februari 2018  Putus Akhir  Download      
287 0287/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1643/Pdt.G/2017/PA.Sbr Cerai Talak 11 Desember 2017 09 Januari 2018  11 Januari 2018 Putus Akhir  Download      
288 0288/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1374/Pdt.G/2016/PA.Cbn Harta Bersama 11 Desember 2017 09 Januari 2018 11 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
289 0289/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1458//Pdt.G/2017/PA.Sbg Cerai Gugat 14 Desember 2017 21 Desember 2017  27 Desember 2017  Putus Akhir  Download       
290 0290/Pdt.G/.2017/PTA.Bdg 1614/Pdt.G/2017/PA.Krw Cerai Gugat 14 Desember 2017 19 Desember 2017  05 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
291 0291/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0817/Pdt.G/2017/PA.Smdg Cerai Gugat 14 Desember 2017 22 Januari 2018   22 Januari 2018 Putus Akhir  Download       
292 0292/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2083/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Gugat 15 Desember 2017 19 Desember 2017  03 Januari 2018 Putus Akhir  Download      
293 0293/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0697/Pdt.G/2017/PA.Ckr Cerai Talak dan Hadhonah 18 Desember 2017 03 Januari 2018  05 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
294 0294/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn Cerai Gugat 18 Desember 2017 15 Januari 2018 22 Januari 2018  Putus Akhir Download      
295 0295/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 3144/Pdt.G/2017/PA.Im Cerai Gugat 19 Desember 2017 18 Januari 2018  22 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
296 0296/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1291/Pdt.G/2017/PA.Cjr Cerai Gugat 19 Desember 2017 04 Januari 2018  09 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
297 0297/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1295/Pdt.G/2016/PA.Bks Gugat Waris 20 Desember 2017 22 Januari 2018  22 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
298 0298/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2237/Pdt.G/2016/PA.Bks Fasakh Nikah 20 Desember 2017 17 Januari 2018 22 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
299 0299/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2127/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 20 Desember 2017 16 Januari 2018  22 Januari 2018  Putus Akhir  Download      
300 0300/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 2269/Pdt.G/2017/PA.Badg Cerai Gugat 20 Desember 2017 13 Februari 2018  20 Februari 2018  Putus Akhir  Download      
301 0301/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1360/Pdt.G/2017/Pa.Krw Cerai Talak 21 Desember 2017 07 Februari 2018 13 Februari 2018  Putus Akhir  Download      
302 0302/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 0399/Pdt.G/2017/PA.Pwk Cerai Gugat 22 Desember 2017 16 Januari 2018  25 Januari 2018 Putus Akhir  Download      
303 0303/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1132/Pdt.G/2017/PA.Bks Cerai Talak 22 Desember 2017 29 Januari 2018  08 Februari 2018  Putus Akhir  Download      
304 0304/Pdt.G/2017/PTA.Bdg 1112/Pdt.G/2016/PA.Dpk Cerai Talak  22 Desember 2017  23 Januari 2018 26 Januari 2018 Putus Akhir  Download      

    

     Informasi Register Perkara Banding Tahun 2016 : KlikDisini

     Informasi Register Perkara Banding Tahun 2015 : KlikDisini

    Informasi Register Perkara Banding Tahun 2014 : KlikDisini       

 

NO NAMA TAHUN FILE
1. Laporan Perkara Banding PTA Bandung Januari 2017 download
2. Laporan Perkara Banding PTA Bandung Febuari 2017 download
3. Laporan Perkara Banding PTA Bandung Maret 2017 download
4. Laporan Perkara Banding PTA Bandung April 2017 download
5. Laporan Perkara Banding PTA Bandung Mei 2017 download
6. Laporan Perkara Banding PTA Bandung Juni 2017 download
7. Laporan Perkara Banding PTA Bandung Juli 2017 download