Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan

STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN

 

A. Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengacu pada :

     1. Keputusan KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Klik disini

     2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI Nomor 1403,b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, Klik Disini

B. Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat :

      Klik disini